(+994 12) 493 30 77

Азербайджанская диаспора

Накануне Дня солидарности азербайджанцев мира представлен пользователям электронный проект «Азербайджанская диаспора», подготовленный сотрудниками Президентской библиотеки.
Представленная пользователям электронная библиотека «Азербайджанская диаспора» состоит из 7 глав и 19 разделов. В этих разделах анализируются и представляется пользователям, факторы, способствующие становлению и формированию азербайджанской диаспоры, также нынешнее строительство диаспоры.
В электронной библиотеке размещены электронные версии более 1500 книг и статей об азербайджанской диаспоре. В разделе «Библиография» даны библиографические описания 129 книг, 18 авторефератов и 2851 статей на азербайджанском, русском и английском языках.
Azərbaycançılıq ideyası - dünya azərbaycanlılarının istinad mənbəyi
 • Hüseynzadə Fuad Abı oğlu
 • Apostrof-A
 • 2020
Heydər Əliyevin siyasi irsi və azərbaycançılıq: II kitab
 • Elm və təhsil
 • 2020
Azərbaycan diasporu
 • Raqifoğlu Rövşən
 • Zərdabi-Nəşr
 • 2019
Mərkəzi Asiya respublikalarında Azərbaycan diasporunun təşəkkülü və fəaliyyəti tarixi
 • Cəfərova Raisə
 • Turxan NPB
 • 2019
Azərbaycan diasporu: transmilli əlaqələr
 • Avropa nəşriyyatı
 • 2018
Heydər Əliyevin siyasi irsi və azərbaycançılıq: I kitab
 • ADPU nəşriyyatı
 • 2018
Mühacirət irsimizdən: Məhəmmədəmin Rəsulzadənin otuz məktubu
 • CBS Polygraphic Production
 • 2018
Диаспоры и землячества: опыт регионального измерения
 • Русайнс
 • 2018
Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı: təşəkkülü, problemləri, şəxsiyyətləri
 • Əhmədli Bədirxan
 • Elm və təhsil
 • 2017
Azərbaycanın elmi diasporu
 • Seyidbəyli Məryəm
 • Avropa nəşriyyatı
 • 2017
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.