(+994 12) 493 30 77

Azerbaijani Diaspora

On the eve of the Solidarity Day of World Azerbaijanis, the electronic project 'Azerbaijani Diaspora' prepared by the staff of Presidential Library was presented to internet users.
The electronic library 'Azerbaijani Diaspora' presented to internet users, consists of 7 chapters and 19 sections. The factors that contribute to the establishment and formation of the Azerbaijani diaspora, as well as the current state of diaspora are considered very carefully in these sections.
The electronic library contains the electronic versions of more than 1500 books and articles related to the Azerbaijani diaspora. The 'Bibliography' section provides bibliographic descriptions of 129 books, 18 abstracts and 2851 articles in Azerbaijani, Russian and English languages.
Azərbaycançılıq ideyası - dünya azərbaycanlılarının istinad mənbəyi
 • Hüseynzadə Fuad Abı oğlu
 • Apostrof-A
 • 2020
Heydər Əliyevin siyasi irsi və azərbaycançılıq: II kitab
 • Elm və təhsil
 • 2020
Azərbaycan diasporu
 • Raqifoğlu Rövşən
 • Zərdabi-Nəşr
 • 2019
Mərkəzi Asiya respublikalarında Azərbaycan diasporunun təşəkkülü və fəaliyyəti tarixi
 • Cəfərova Raisə
 • Turxan NPB
 • 2019
Azərbaycan diasporu: transmilli əlaqələr
 • Avropa nəşriyyatı
 • 2018
Heydər Əliyevin siyasi irsi və azərbaycançılıq: I kitab
 • ADPU nəşriyyatı
 • 2018
Mühacirət irsimizdən: Məhəmmədəmin Rəsulzadənin otuz məktubu
 • CBS Polygraphic Production
 • 2018
Диаспоры и землячества: опыт регионального измерения
 • Русайнс
 • 2018
Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı: təşəkkülü, problemləri, şəxsiyyətləri
 • Əhmədli Bədirxan
 • Elm və təhsil
 • 2017
Azərbaycanın elmi diasporu
 • Seyidbəyli Məryəm
 • Avropa nəşriyyatı
 • 2017
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.