(+994 12) 493 30 77

Heydər Əliyev. Elektron sənədlər toplusu

"HEYDƏR ƏLİYEV. Elektron sənədlər toplusu" geniş oxucu kütləsinin istifadəsi məqsədilə sənədlərin rəqəmsal formatda hazırlanması və təbliğini təmin edən kompleks informasiya sistemidir.
Müxtəlif oxucu qruplarının, o cümlədən tədqiqatçıların ümummilli liderin zəngin irsini öyrənməyə çox böyük marağını nəzərə alaraq, internet resursda Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olduğu dövrdəki nitqlərinin, çıxışlarının, söhbətlərinin, bəyanatlarının və müsahibələrinin elektron versiyaları ayrı-ayrı başlıqlar altında toplanılmış və illər üzrə xronoloji ardıcıllıqla qruplaşdırılmışdır.
"Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir" çoxcildliyinin bütün cildlərinin və ümummilli lider haqqında yazılan seçmə kitabların və məqalələrin elektron variantı da resursa daxil edilmişdir. Kitabxananın əməkdaşlarının hazırladıqları “Heydər Əliyev – 100” adlı biblioqrafik elektron nəşr də istifadəçilərin ixtiyarına verilir.
Heydər Əliyev fikirlərindən və görkəmli şəxsiyyətlərin ümummilli lider haqqında söylədiklərindən iqtibaslar da ayrı-ayrılıqda istifadəçilərə təqdim edilir. Heydər Əliyevin həyatının müxtəlif məqamlarını əks etdirən fotoalbom elektron resursda əks etdirilir.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya
 • Salayeva Nigar Nazim qızı, Fərəcova Güluzər Balamirzə qızı
 • “CLASS-PRİNT” MMC
 • 2024
Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi yolunda diaspor təşkilatları: XX əsrin sonu, XXI əsrin əvvəlləri
 • Həziyeva Səbinə Akif qızı
 • ADPU nəşriyyatı
 • 2024
Dünya və Azərbaycan siyasətində Heydər Əliyev kursu
 • Qurbanov Sadiq Haqverdi oğlu
 • İZƏ
 • 2024
Институт Президентства Азербайджана и его роль в формировании имиджа страны
 • Ягизаров Шапи Нажмуддинович
 • JekoPrint
 • 2024
A Leader Transcending Time: Heydar Aliyev’s Governance and Succession Philosophy
 • Gurbanov Sadig
 • İzə
 • 2023
Davamlı inkişaf kontekstində ekoloji siyasətin prioritet istiqamətləri və yaşıl iqtisadiyyat
 • Qurbanov Sadiq Haqverdi oğlu
 • İzə
 • 2023
Ebedilik dessany
 • Zelimhan Ýakup
 • Türkmen döwlet neşirýat gullugy
 • 2023
Haydar Aliyev ve türk dünyası
 • Guliyev Elman
 • Müellim
 • 2023
Heydər Əliyev - Ali Sovetin sədri: I cild: Parlament iclaslarının stenoqramları: 15 iyun-16 iyul 1993-cü il
 • "Azərbaycan nəşriyyatı" MMC
 • 2023
Heydər Əliyev - Ali Sovetin sədri: II cild: Parlament iclaslarının stenoqramları: 27 iyul - 17 avqust 1993-cü il
 • "Azərbaycan nəşriyyatı" MMC
 • 2023
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.