(+994 12) 493 30 77

Heydər Əliyev. Elektron sənədlər toplusu

"HEYDƏR ƏLİYEV. Elektron sənədlər toplusu" geniş oxucu kütləsinin istifadəsi məqsədilə sənədlərin rəqəmsal formatda hazırlanması və təbliğini təmin edən kompleks informasiya sistemidir.
Müxtəlif oxucu qruplarının, o cümlədən tədqiqatçıların ümummilli liderin zəngin irsini öyrənməyə çox böyük marağını nəzərə alaraq, internet resursda Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olduğu dövrdəki nitqlərinin, çıxışlarının, söhbətlərinin, bəyanatlarının və müsahibələrinin elektron versiyaları ayrı-ayrı başlıqlar altında toplanılmış və illər üzrə xronoloji ardıcıllıqla qruplaşdırılmışdır.
"Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir" çoxcildliyinin bütün cildlərinin və ümummilli lider haqqında yazılan seçmə kitabların və məqalələrin elektron variantı da resursa daxil edilmişdir. Kitabxananın əməkdaşlarının hazırladıqları “Heydər Əliyev – 100” adlı biblioqrafik elektron nəşr də istifadəçilərin ixtiyarına verilir.
Heydər Əliyev fikirlərindən və görkəmli şəxsiyyətlərin ümummilli lider haqqında söylədiklərindən iqtibaslar da ayrı-ayrılıqda istifadəçilərə təqdim edilir. Heydər Əliyevin həyatının müxtəlif məqamlarını əks etdirən fotoalbom elektron resursda əks etdirilir.

Xilaskarlar
 • Paşayev Qəzənfər
 • Təhsil
 • 2021
Azərbaycan Respublikasının BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə əməkdaşlığı
 • Dadaşova Ramilə Bəhlul qızı
 • ADMİU
 • 2021
Azərbaycan Respublikasının tarixi: 1991-2021: I cild: 1991-2003
 • Qasımlı Musa Cəfər oğlu
 • BDU-nun nəşriyyatı
 • 2021
Cəmiyyət, şəxsiyyət, təhsil, din
 • Məmmədov Ceyhun
 • Nurlar NPM
 • 2021
Dövlət və dördüncü hakimiyyət
 • Məmmədov Mədət Əyyub oğlu
 • Adiloğlu
 • 2021
Heydər Əliyev - İlham Əliyev: azərbaycançılığın zəfər yolu
 • Mədətli Eynulla Yadulla oğlu
 • Turxan NPB
 • 2021
Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasında din siyasəti
 • Bəhrəmova Sevil Şivəxan qızı
 • Avropa nəşriyyatı
 • 2021
Heydər Əliyev və Azərbaycanda iqtisadi islahatlar: nəticələr və perspektivlər
 • İqtisad Universiteti nəşriyyatı
 • 2021
Heydər Əliyev və Çin
 • Mütərcim
 • 2021
Qarabağ: mif və həqiqət
 • Məmmədov Sadir Surxay oğlu, Məmmədov Tural Sadir oğlu
 • Təhsil
 • 2021
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.