(+994 12) 493 30 77

Heydər Əliyev. Elektron sənədlər toplusu

"HEYDƏR ƏLİYEV. Elektron sənədlər toplusu" geniş oxucu kütləsinin istifadəsi məqsədilə sənədlərin rəqəmsal formatda hazırlanması və təbliğini təmin edən kompleks informasiya sistemidir.
Müxtəlif oxucu qruplarının, o cümlədən tədqiqatçıların ümummilli liderin zəngin irsini öyrənməyə çox böyük marağını nəzərə alaraq, internet resursda Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olduğu dövrdəki nitqlərinin, çıxışlarının, söhbətlərinin, bəyanatlarının və müsahibələrinin elektron versiyaları ayrı-ayrı başlıqlar altında toplanılmış və illər üzrə xronoloji ardıcıllıqla qruplaşdırılmışdır.
"Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir" çoxcildliyinin bütün cildlərinin və ümummilli lider haqqında yazılan seçmə kitabların və məqalələrin elektron variantı da resursa daxil edilmişdir. Kitabxananın əməkdaşlarının hazırladıqları “Heydər Əliyev – 100” adlı biblioqrafik elektron nəşr də istifadəçilərin ixtiyarına verilir.
Heydər Əliyev fikirlərindən və görkəmli şəxsiyyətlərin ümummilli lider haqqında söylədiklərindən iqtibaslar da ayrı-ayrılıqda istifadəçilərə təqdim edilir. Heydər Əliyevin həyatının müxtəlif məqamlarını əks etdirən fotoalbom elektron resursda əks etdirilir.

O, Günəş ömrüdü, sönməyəcəkdir
 • Yusifoğlu İbrahim
 • Şirvannəşr
 • 2023
Qərbi Azərbaycan: tarixi-siyasi aspektlər
 • Elm və təhsil
 • 2023
Turan qılıncı
 • Məmmədov Cabbar Manaf oğlu
 • 2023
Zamana Sığmayan Lider
 • Kurbanov Sadık
 • İzə
 • 2023
Гейдар Алиев - взгляд из России
 • Черняков Михаил Константинович, Акберов Камал Чолу оглы
 • НГТУ
 • 2023
Отец нации
 • Гулиев Ариф Джамиль оглы
 • Факт
 • 2023
Kütləvi informasiya vasitələri dövlətin informasiya təminatı siyasətinin mühüm faktoru kimi
 • Rəhimzadə Vüqar
 • "PrintAz" MMC
 • 2022
Prezidentin salnaməçisi
 • İndigo
 • 2022
Qarabağın azadlığı və zəfərə gedən yol: hüquqi-sosio-mədəni baxış
 • Qurbanov Habil Surxay oğlu
 • Apostrof-A
 • 2022
Zamana sığmayan lider: Heydər Əliyevin idarəçilik və varislik fəlsəfəsi
 • Qurbanov Sadiq Haqverdi oğlu
 • İzə
 • 2022
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.