(+994 12) 493 30 77

Azərbaycan multikulturalizmi

Prezident Kitabxanasının əməkdaşlarının Azərbaycan, ingilis və rus dillərində hazırladıqları veb sayt və elektron kitabxana Azərbaycan multikulturalizminin mahiyyətini və onun bütün aspektlərini əhatə edir. İstifadəçilərə Azərbaycanda yaşayan bütün xalqları birləşdirən azərbaycançılıq ideologiyasının mahiyyəti, ölkəmizin etnik rəngarəngliyi, mədəni müxtəlifliyi, milli azlıqların təhsili, tolerantlıq ənənələri və s. barədə ətraflı məlumat verilir.
Azərbaycan multikulturalizminə dair kitabların elektron versiyaları “E-Kitabxana” bölməsində istifadəçilərə təqdim edilir. “E-Resurslar” bölməsində multikulturalizmə dair məqalələrin tam mətnləri və mütəmadi olaraq yenilənən məlumat bülleteni ilə tanış olmaq mümkündür. “Multimedia” bölməsində isə istifadəçilər milli azlıqların və azsaylı xalqların adət-ənənələrini, folklorunu özündə əks etdirən video və fotoqalereyalar vasitəsilə əyani məlumat əldə edə bilərlər.
Şarvili: ləzgi xalq qəhrəmanı Şarvili haqqında dastan-poema
 • Çələbov Mahmud
 • 2001
Azərbaycanın azsaylı xalqları və milli azlıqları: tarix və müasirlik
 • Cavadov Qəmərşah Cəllad
 • Elm
 • 2000
Udilər
 • Cavadov Qəmərşah Cəllad, Hüseynov Rauf
 • Elm
 • 1999
Немцы-колонисты Азербайджана: XIX-нач. XX в.
 • Ахундова Туран
 • Изд-во Шуша
 • 1999
Azərbaycanın Türkçülük və Azərbaycançılıq problemləri
 • Ay-Ulduz
 • 1998
Çınqıdı-çınqıdı bala sərçə: ləzgi nağılı
 • TUTU
 • 1998
Dağ və siçan: avar nağılı
 • TUTU
 • 1998
Azərbaycan tarixinin alman səhifələri
 • İbrahimov Nazim Allahverdi oğlu
 • Azərbaycan nəşriyyatı
 • 1997
Günəşlə birgə: Azərbaycan şairlərinin şeirləri
 • Azərnəşr
 • 1997
Мечети и церкви старого Баку: Ч. 1-2
 • Паша-заде Энвер Мансур оглы
 • Элм
 • 1997
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.