(+994 12) 493 30 77

Azərbaycan multikulturalizmi

Prezident Kitabxanasının əməkdaşlarının Azərbaycan, ingilis və rus dillərində hazırladıqları veb sayt və elektron kitabxana Azərbaycan multikulturalizminin mahiyyətini və onun bütün aspektlərini əhatə edir. İstifadəçilərə Azərbaycanda yaşayan bütün xalqları birləşdirən azərbaycançılıq ideologiyasının mahiyyəti, ölkəmizin etnik rəngarəngliyi, mədəni müxtəlifliyi, milli azlıqların təhsili, tolerantlıq ənənələri və s. barədə ətraflı məlumat verilir.
Azərbaycan multikulturalizminə dair kitabların elektron versiyaları “E-Kitabxana” bölməsində istifadəçilərə təqdim edilir. “E-Resurslar” bölməsində multikulturalizmə dair məqalələrin tam mətnləri və mütəmadi olaraq yenilənən məlumat bülleteni ilə tanış olmaq mümkündür. “Multimedia” bölməsində isə istifadəçilər milli azlıqların və azsaylı xalqların adət-ənənələrini, folklorunu özündə əks etdirən video və fotoqalereyalar vasitəsilə əyani məlumat əldə edə bilərlər.
Azərbaycanşünaslığın əsasları
 • Cəfərov Nizami Qulu oğlu
 • Pedaqogika
 • 2005
İngiloyların maddi mədəniyyəti
 • Mustafayev Arif
 • Çaşıoğlu
 • 2005
Milli azlıqların hüquqları haqqında beynəlxalq aktlar toplusu: sənədlərdən çıxarışlar
 • Nurlan
 • 2005
Azərbaycançılıq, elmi-dini maarifçilik, mənəvi özünüdərk nümunəsi
 • Babayev Xanəli Babəli oğlu
 • Borçalı NPM
 • 2004
Udilərdə ənənəvi yas mərasimləri
 • Keçaari Jora Avetisiğar
 • Agah
 • 2004
Лагич: историко-культурный заповедник
 • Мамедбейли Мехин Насруллах кызы
 • Нурлан
 • 2004
Heydər Əliyev və Azərbaycanda milli siyasət
 • Orucov Hidayət Xuduş oğlu
 • İntelekti
 • 2003
Heydər Əliyev və milli mentalitet fəlsəfəsi
 • Əliyev Qoşqar Cəlal oğlu
 • Qismət
 • 2003
Milli dövlətçilik hərəkatının yüksəlişi və Xalq Cümhuriyyəti dövründə azərbaycançılıq ideyası
 • Vəliyeva Sona Məhəmməd qızı
 • Azərbaycan nəşriyyatı
 • 2003
Udilərdə ənənəvi toy mərasimləri
 • Keçaari Jora Avetisiğar
 • Agah
 • 2003
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.