(+994 12) 493 30 77

Azərbaycan multikulturalizmi

Prezident Kitabxanasının əməkdaşlarının Azərbaycan, ingilis və rus dillərində hazırladıqları veb sayt və elektron kitabxana Azərbaycan multikulturalizminin mahiyyətini və onun bütün aspektlərini əhatə edir. İstifadəçilərə Azərbaycanda yaşayan bütün xalqları birləşdirən azərbaycançılıq ideologiyasının mahiyyəti, ölkəmizin etnik rəngarəngliyi, mədəni müxtəlifliyi, milli azlıqların təhsili, tolerantlıq ənənələri və s. barədə ətraflı məlumat verilir.
Azərbaycan multikulturalizminə dair kitabların elektron versiyaları “E-Kitabxana” bölməsində istifadəçilərə təqdim edilir. “E-Resurslar” bölməsində multikulturalizmə dair məqalələrin tam mətnləri və mütəmadi olaraq yenilənən məlumat bülleteni ilə tanış olmaq mümkündür. “Multimedia” bölməsində isə istifadəçilər milli azlıqların və azsaylı xalqların adət-ənənələrini, folklorunu özündə əks etdirən video və fotoqalereyalar vasitəsilə əyani məlumat əldə edə bilərlər.
XXI əsrdə milli dövlətçilik
 • Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu
 • XXI-YNE
 • 2003
Azərbaycançılıq - birliyimizin əsasıdır
 • Azərbaycan nəşriyyatı
 • 2002
Azərbaycançılıq milli ideologiya və ədəbi-estetik təlim kimi: məsələnin qoyuluşuna dair
 • Vəliyeva Sona Məhəmməd qızı
 • Azərbaycan Universiteti
 • 2002
Heydər Əliyev və azərbaycançılıq məfkurəsi
 • Azərbaycan Universiteti
 • 2002
Şarvili: ləzgi xalq qəhrəmanı Şarvili haqqında dastan-poema
 • Çələbov Mahmud
 • 2001
Azərbaycanın azsaylı xalqları və milli azlıqları: tarix və müasirlik
 • Cavadov Qəmərşah Cəllad
 • Elm
 • 2000
Udilər
 • Cavadov Qəmərşah Cəllad, Hüseynov Rauf
 • Elm
 • 1999
Немцы-колонисты Азербайджана: XIX-нач. XX в.
 • Ахундова Туран
 • Изд-во Шуша
 • 1999
Azərbaycanın Türkçülük və Azərbaycançılıq problemləri
 • Ay-Ulduz
 • 1998
Çınqıdı-çınqıdı bala sərçə: ləzgi nağılı
 • TUTU
 • 1998
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.