(+994 12) 493 30 77

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Prezident Kitabxanasında "Naxçıvan Muxtar Respublikası" adlı internet resurs Azərbaycan və ingilis dilində istifadəçilərə təqdim edilir.
Zəngin materiallardan ibarət olan bu resurs internet istifadəçilərinə Muxtar Respublika haqqında dolğun və operativ məlumat vermək məqsədi ilə yaradılmışdır. Resursda qədim tarixə, zəngin mədəniyyətə və çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinə malik, çətin, mürəkkəb və eyni zamanda parlaq inkişaf yolu keçən Naxçıvan haqqında ensiklopedik məlumat xarakterli materiallar öz əksinin tapmışdır. Elektron resursda həmçinin, Azərbaycanın elmi-mədəni mərkəzlərindən biri kimi Naxçıvan diyarının yetişdirdiyi neçə-neçə görkəmli alim, sənətkar və tarixi şəxsiyyətlər haqqında məlumatlar yer almışdır.
Naxçıvan şəhəri: tarixi-siyasi və mədəni inkişafı
 • Abdullayev Arzu Kamal oğlu
 • Əcəmi NPB
 • 2024
Formation and Development of Pedagogical Education in Nakhchivan
 • Khalilov Taleh, Mammadova Nuray
 • LAP Lambert Academic Publishing
 • 2023
Dövlət ərazi quruluşunun hüquqi tənzimlənməsi problemləri
 • Hüseynov Sahil Zahir oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2022
Ermənilərin İrəvan quberniyasında və Zəngəzur qəzasında törətdikləri terror və qırğınlar: 1905-1906
 • Mustafa Nazim
 • Elm və təhsil
 • 2022
İrəvan quberniyasının tarixi: 1850-1917-ci illər
 • Əmrahov Ziyad
 • Nurlar NPM
 • 2022
Azərbaycan Respublikasının tarixi: 1991-2021: I cild: 1991-2003
 • Qasımlı Musa Cəfər oğlu
 • BDU-nun nəşriyyatı
 • 2021
Naxçıvan ifaçılıq məktəbinin görkəmli nümayəndələri
 • Qeyrət nəşriyyatı
 • 2021
Naxçıvan Muxtar Respublikasında mədəni quruculuğun inkişaf tarixindən: 1920-1945-ci illər: I cild
 • Cəfərov Fəxrəddin Adil oğlu, Hüseynov Xəzər Allahverdi oğlu
 • Əcəmi NPB
 • 2021
Türk dünyasının coğrafiyası və etnosu: III cild: Regional coğrafiya
 • Avropa nəşriyyatı
 • 2020
Azərbaycan kəhrizləri
 • Quliyev Əlövsət Gülüş oğlu
 • Elm
 • 2019
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.