(+994 12) 493 30 77

Nakhchivan Autonomous Republic

Presidential Library’s internet resource entitled “Nakhchivan Autonomous Republic” is available to the users in Azerbaijani and English languages.
The high quality e-resource has been created to provide the internet users with comprehensive and operational information about the Autonomous Republic. The resource contains encyclopaedic materials about Nakhchivan including its ancient history, rich culture and centuries-old statehood traditions, also difficult, and at the same time glorious way of development. Information about prominent scholars, artists and historical personalities who were raised in Nakhchivan - one of the scientific-cultural centres of Azerbaijan is also included in the e-resource.
Formation and Development of Pedagogical Education in Nakhchivan
 • Khalilov Taleh, Mammadova Nuray
 • LAP Lambert Academic Publishing
 • 2023
Dövlət ərazi quruluşunun hüquqi tənzimlənməsi problemləri
 • Hüseynov Sahil Zahir oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2022
Ermənilərin İrəvan quberniyasında və Zəngəzur qəzasında törətdikləri terror və qırğınlar: 1905-1906
 • Mustafa Nazim
 • Elm və təhsil
 • 2022
İrəvan quberniyasının tarixi: 1850-1917-ci illər
 • Əmrahov Ziyad
 • Nurlar NPM
 • 2022
Azərbaycan Respublikasının tarixi: 1991-2021: I cild: 1991-2003
 • Qasımlı Musa Cəfər oğlu
 • BDU-nun nəşriyyatı
 • 2021
Naxçıvan ifaçılıq məktəbinin görkəmli nümayəndələri
 • Qeyrət nəşriyyatı
 • 2021
Naxçıvan Muxtar Respublikasında mədəni quruculuğun inkişaf tarixindən: 1920-1945-ci illər: I cild
 • Cəfərov Fəxrəddin Adil oğlu, Hüseynov Xəzər Allahverdi oğlu
 • Əcəmi NPB
 • 2021
Türk dünyasının coğrafiyası və etnosu: III cild: Regional coğrafiya
 • Avropa nəşriyyatı
 • 2020
Azərbaycan kəhrizləri
 • Quliyev Əlövsət Gülüş oğlu
 • Elm
 • 2019
Qədim türk yurdu Naxçıvan
 • Muradoğlu Nizami
 • Afpoliqraf
 • 2019
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.