(+994 12) 493 30 77

Нахчыванская Автономная Республика

Интернет-ресурс «Нахчыванская Автономная Республика», подготовленный Президентской библиотекой представлен в пользование на азербайджанском и английском языках.
Данный ресурс предоставляет пользователям полную и оперативную информацию о Нахчыванской Автономной Республике.
В интернет-ресурсе раскрывается, трудный, сложный и в то же время блестящий путь развития Нахчывана с его древней историей, богатой культурой и многовековыми традициями государственности, находят свое отражение информационного характера энциклопедические материалы о Нахчыване. В электронном ресурсе дана информация о выдающихся ученых, исторических личностях и деятелях искусства Нахчыванского края - одного из научно-культурных центров Азербайджана.
Dövlət ərazi quruluşunun hüquqi tənzimlənməsi problemləri
 • Hüseynov Sahil Zahir oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2022
Ermənilərin İrəvan quberniyasında və Zəngəzur qəzasında törətdikləri terror və qırğınlar: 1905-1906
 • Mustafa Nazim
 • Elm və təhsil
 • 2022
İrəvan quberniyasının tarixi: 1850-1917-ci illər
 • Əmrahov Ziyad
 • Nurlar NPM
 • 2022
Azərbaycan Respublikasının tarixi: 1991-2021: I cild: 1991-2003
 • Qasımlı Musa Cəfər oğlu
 • BDU-nun nəşriyyatı
 • 2021
Naxçıvan ifaçılıq məktəbinin görkəmli nümayəndələri
 • Qeyrət nəşriyyatı
 • 2021
Naxçıvan Muxtar Respublikasında mədəni quruculuğun inkişaf tarixindən: 1920-1945-ci illər: I cild
 • Cəfərov Fəxrəddin Adil oğlu, Hüseynov Xəzər Allahverdi oğlu
 • Əcəmi NPB
 • 2021
Türk dünyasının coğrafiyası və etnosu: III cild: Regional coğrafiya
 • Avropa nəşriyyatı
 • 2020
Azərbaycan kəhrizləri
 • Quliyev Əlövsət Gülüş oğlu
 • Elm
 • 2019
Qədim türk yurdu Naxçıvan
 • Muradoğlu Nizami
 • Afpoliqraf
 • 2019
Keçmişdən günümüzə Naxçıvan Bektaşiləri: düşüncə tarixi, hadisələr, xatirələr
 • Bektaşi Fikrət, Bektaşi Etimad
 • Əcəmi NPB
 • 2018
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.