(+994 12) 493 30 77

Müstəqil Azərbaycan

“Müstəqil Azərbaycan” elektron resursu dövlətçilik tariximizi, dövlət müstəqilliyinin qorunması, möhkəmləndirilməsi və dünya birliyinə inteqrasiyası sahəsində görülən işləri, demokratik və hüquqi dövlət quruculuğu, sosial-iqtisadi sahədə həyata keçirilən islahatlar nəticəsində qazanılan uğurları özündə əks etdirir. Resursda dövlətçilik atributlarının bərpası və dövlət quruluşunun əsaslarına dair sənədlər toplanılmışdır. İstifadəçilərə həmçinin müstəqilliyə qədərki dövrdə və müstəqillik illərində baş verən mühüm hadisələrin xronologiyası təqdim edilir.
“Elektron resurslar” bölməsində dövlət quruculuğunun müxtəlif sahələrinə dair kitabların və məqalələrin elektron versiyaları toplanmışdır. “Biblioqrafiya” bölməsində istifadəçilərə müstəqil Azərbaycan dövlətinin həyatının mühüm sahələrini əhatə edən kitabların, qəzet və jurnal məqalələrinin və avtoreferatların biblioqrafiyası təqdim edilir. “Fotoqalereya” bölməsi xalqımızın keçdiyi tarixi yolun fotoxronikasını özündə əks etdirir.

Азербайджан: краткая история государственности
 • Махмудов Ягуб Микаил оглы
 • Тахсил
 • 2005
Гейдар Алиев
 • Андриянов Виктор Иванович, Мираламов Гусейнбала Фазил оглы
 • Молодая гвардия
 • 2005
Heydər Əliyevin neft strategiyası davam edir...: "Əsrin müqaviləsi" - 10
 • Camalov Yavər
 • Qismət
 • 2004
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu
 • Hüseynova İradə Mehtiqulu qızı
 • Təhsil
 • 2004
Müstəqilliyimiz əbədidir: on ikinci kitab: avqust, 1997 - oktyabr, 1997
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • Azərnəşr
 • 2004
Müstəqilliyimiz əbədidir: on üçüncü kitab: oktyabr, 1997 - dekabr, 1997
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • Azərnəşr
 • 2004
Towards the future
 • CBS Polygraphic Production
 • 2004
Безопасность Кавказа и стабильность развития Азербайджанской Республики
 • Эйвазов Джаннатхан
 • Нурлан
 • 2004
Последний удар Империи: Баку, 20 января 1990 г.
 • Султанов Чапай Али оглы
 • Нафта-Пресс
 • 2004
Azərbaycanın iqtisadi siyasəti: Azərbaycanın xarici ticarət-iqtisadi əlaqələri
 • Əliyev Aydın Əli oğlu
 • Qanun
 • 2003
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.