(+994 12) 493 30 77

Müstəqil Azərbaycan

“Müstəqil Azərbaycan” elektron resursu dövlətçilik tariximizi, dövlət müstəqilliyinin qorunması, möhkəmləndirilməsi və dünya birliyinə inteqrasiyası sahəsində görülən işləri, demokratik və hüquqi dövlət quruculuğu, sosial-iqtisadi sahədə həyata keçirilən islahatlar nəticəsində qazanılan uğurları özündə əks etdirir. Resursda dövlətçilik atributlarının bərpası və dövlət quruluşunun əsaslarına dair sənədlər toplanılmışdır. İstifadəçilərə həmçinin müstəqilliyə qədərki dövrdə və müstəqillik illərində baş verən mühüm hadisələrin xronologiyası təqdim edilir.
“Elektron resurslar” bölməsində dövlət quruculuğunun müxtəlif sahələrinə dair kitabların və məqalələrin elektron versiyaları toplanmışdır. “Biblioqrafiya” bölməsində istifadəçilərə müstəqil Azərbaycan dövlətinin həyatının mühüm sahələrini əhatə edən kitabların, qəzet və jurnal məqalələrinin və avtoreferatların biblioqrafiyası təqdim edilir. “Fotoqalereya” bölməsi xalqımızın keçdiyi tarixi yolun fotoxronikasını özündə əks etdirir.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri
 • Mərdanov Misir Cumayıl oğlu, Quliyev Əsgər Qədir oğlu
 • Çaşıoğlu
 • 2001
Azərbaycan XXI əsrin və üçüncü minilliyin ayrıcında
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • XXI-Yeni Nəşrlər Evi
 • 2001
Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində yeni mərhələ
 • Qismət
 • 2001
Azərbaycan: tarixi irs və müstəqillik fəlsəfəsi
 • Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu
 • Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB
 • 2001
Beynəlxalq münasibətlərdə diasporların rolu
 • Əliyev Zaur Bilal oğlu
 • Nurlan
 • 2001
Sülhə aparan yollar
 • Nurol
 • 2001
Azerbaijan
 • Melisende
 • 2000
Azerbaijan in The Family Of The United Nations
 • Nurol
 • 2000
Azərbaycan BMT ailəsində
 • Nurol
 • 2000
Azərbaycan-ABŞ: dostluq və tərəfdaşlıq yollarında
 • Nurol
 • 2000
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.