(+994 12) 493 30 77

Müstəqil Azərbaycan

“Müstəqil Azərbaycan” elektron resursu dövlətçilik tariximizi, dövlət müstəqilliyinin qorunması, möhkəmləndirilməsi və dünya birliyinə inteqrasiyası sahəsində görülən işləri, demokratik və hüquqi dövlət quruculuğu, sosial-iqtisadi sahədə həyata keçirilən islahatlar nəticəsində qazanılan uğurları özündə əks etdirir. Resursda dövlətçilik atributlarının bərpası və dövlət quruluşunun əsaslarına dair sənədlər toplanılmışdır. İstifadəçilərə həmçinin müstəqilliyə qədərki dövrdə və müstəqillik illərində baş verən mühüm hadisələrin xronologiyası təqdim edilir.
“Elektron resurslar” bölməsində dövlət quruculuğunun müxtəlif sahələrinə dair kitabların və məqalələrin elektron versiyaları toplanmışdır. “Biblioqrafiya” bölməsində istifadəçilərə müstəqil Azərbaycan dövlətinin həyatının mühüm sahələrini əhatə edən kitabların, qəzet və jurnal məqalələrinin və avtoreferatların biblioqrafiyası təqdim edilir. “Fotoqalereya” bölməsi xalqımızın keçdiyi tarixi yolun fotoxronikasını özündə əks etdirir.

The Road of Triumph: an essay
 • Miralamov Guseinbala
 • Gendglic
 • 2003
XXI əsrdə milli dövlətçilik
 • Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu
 • XXI-YNE
 • 2003
Гейдар Алиев: политический портрет
 • Абдуллазаде Фатма Гусейн кызы
 • Форт
 • 2003
Каспийская нефть Азербайджана
 • Алиев Ильхам Гейдар оглы
 • Известия
 • 2003
Путь к триумфу: эссе
 • Мираламов Гусейнбала Фазил оглы
 • Гянджлик
 • 2003
Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri, tarixi günləri və bayramları
 • 2002
Azərbaycan-Çin: diplomatik əlaqələr qurulmasının 10 ili
 • 2002
Müstəqilliyimiz əbədidir: onuncu kitab: may, 1997 - iyul, 1997
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • Azərnəşr
 • 2002
Avropa Şurası və Azərbaycan: sülh, əmin-amanlıq və demokratiya naminə
 • Nurol
 • 2001
Azərbaycan Respublikası - 1991-2001
 • XXI-Yeni Nəşrlər Evi
 • 2001
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.