(+994 12) 493 30 77

Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi: II hissə: XX əsrin birinci yarısında Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi

Title:
Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi: II hissə: XX əsrin birinci yarısında Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi
Author:
Xələfov Abuzər Alı oğlu
Publishing house:
Bakı Universiteti nəşriyyatı
Place of publication:
Bakı
Publication date:
2007
Page:
552
Category:
Library Science
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.