(+994 12) 493 30 77

Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi: II hissə: XX əsrin birinci yarısında Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi

Заглавие:
Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi: II hissə: XX əsrin birinci yarısında Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi
Автор:
Xələfov Abuzər Alı oğlu
Издательство:
Bakı Universiteti nəşriyyatı
Место издания:
Bakı
Год издания:
2007
Страница:
552
Категория:
Библиотечное дело
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.