(+994 12) 493 30 77

Library Science

Türkoloji dilçiliyə dair biblioqrafiya
 • Novruzova Nuridə Səməd qızı, Əliyeva Dürdanə Tofiq qızı
 • Təhsil
 • 2005
Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi: I hissə: Ən qədim dövrlərdən XX əsrə qədər
 • Xələfov Abuzər Alı oğlu
 • Bakı Universiteti nəşriyyatı
 • 2004
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: biblioqrafiya
 • 2003
Heydər Əliyev: biblioqrafik məlumat kitabı
 • Bakı Universiteti nəşriyyatı
 • 2003
Azərbaycan türkologiyası 1920-1938: biblioqrafiya
 • AzAtaM
 • 2002
H.Ə.Əliyev: biblioqrafiya
 • İsmayıl NPM
 • 2002
Kitabxana işinin tarixi kursuna giriş
 • Xələfov Abuzər Alı oğlu
 • Bakı Universiteti nəşriyyatı
 • 2002
Ümumi biblioqrafiyaşünaslıq
 • Əliyev Zöhrab Hüseyn oğlu
 • Bakı Universiteti nəşriyyatı
 • 2001
Avtomatlaşmış kitabxana informasiya sistemləri
 • Odlar Yurdu nəşriyyatı
 • 2001
Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi: qısa icmal
 • Xələfov Abuzər Alı oğlu
 • Bakı Universiteti nəşriyyatı
 • 2001
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.