(+994 12) 493 30 77

Library Science

Kitabxanaların kompüterləşdirilməsinin əsasları
 • Xələfov Abuzər Alı oğlu, Qurbanov Azad İsa oğlu
 • Bakı Universiteti nəşriyyatı
 • 2007
Mir Cəlal-100: metodik tövsiyələr
 • 2007
Azərbaycan biblioqrafiyasının tarixi
 • Əliyev Zöhrab Hüseyn oğlu
 • Bakı Universiteti nəşriyyatı
 • 2007
Nəşriyyat işi və Azərbaycan ədəbiyyatı dünya nəşrində
 • Süleymanlı Şamil
 • Təhsil
 • 2007
Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi: II hissə: XX əsrin birinci yarısında Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi
 • Xələfov Abuzər Alı oğlu
 • Bakı Universiteti nəşriyyatı
 • 2007
Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi
 • Xələfov Abuzər Alı oğlu
 • Azərnəşr
 • 2006
Azərbaycan soraq-məlumat ədəbiyyatı: yaranması, müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri
 • Quliyeva Sevda Firuz qızı
 • Təhsil
 • 2006
Kitabxanalar biliklər cəmiyyətində: ikidilli Azərbaycan-Rusiya layihəsi
 • Nurlar NPM
 • 2006
XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycanda kitabxana işinin əsas inkişaf istiqamətləri: mülahizələr, təkliflər və proqnozlar
 • Xələfov Abuzər Alı oğlu
 • 2006
Mir Cəlal: biblioqrafiya
 • Adiloğlu
 • 2006
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.