(+994 12) 493 30 77

All-Turkic written monuments

Divan-i Hikmet
 • Merkez Repro Basım Yayın Ltd.Şti.
 • 2016
Книга моего Деда Коркута: Огузский героический эпос
 • Наука
 • 2007
Divanü lüğat-it-türk: IV cild
 • Ozan
 • 2006
Divanü lüğat-it-türk: III cild
 • Ozan
 • 2006
Divanü lüğat-it-türk: II cild
 • Ozan
 • 2006
Divanü lüğat-it-türk: I cild
 • Ozan
 • 2006
Диван Лугат ат-Турк
 • Дайк-Пресс
 • 2005
Kitabi-Dədə Qorqud: əsil və sadələşdirilmiş mətnlər
 • Öndər nəşriyyat
 • 2004
Divani-Hikmət
 • Çaşıoğlu
 • 2004
Qutadqu bilik: poema
 • Gənclik
 • 2003
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.