(+994 12) 493 30 77

Azerbaijan Democratic Republic

A digital project is a valuable source of information for those who learn the historic heritage of the Azerbaijan Democratic Republic existed for 23 months during the years 1918-1920 and entered into the history as the first secular, democratic State in the Islamic East. 
The digital resource consists of 8 main sections and 21 subsections. The resource gives a detailed account of significant historical events happened on the eve of establishment of the Democratic Republic, as well as in a period of its existence.
The project provides extensive information about the establishment, activities, symbols and attributes, also founders of the ADR and reflects E-books, E-articles, maps and photo archive. The “Documents” section envisages Declaration of Independence, the Law on the Establishment of the Parliament, the Resolution on the Collapse of the ADR and orders, decisions, speeches and appeals relating to the ADR. The bibliographic descriptions of articles, books and abstracts are collected in chronological order in the “Bibliography” section.

Парижский архив 1919-1940: Кн.1: 1919-1921
 • Топчибаши Али Марданбек Алекпер оглы
 • Художественная литература
 • 2016
Парижский архив 1919-1940: Кн.2: 1921-1923
 • Топчибаши Али Марданбек Алекпер оглы
 • Художественная литература
 • 2016
Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində gömrük işi: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: 1918-1920
 • Quliyev Röfət Əli oğlu
 • Turxan NPB
 • 2015
Azərbaycan həqiqətləri: erməni ədəbi mənbələrində
 • Elm və təhsil
 • 2015
Azərbaycanın geosiyasəti
 • Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu
 • Zərdabi LTD MMC
 • 2015
İttihad və Tərəqqidə on il: Azərbaycan 1922-1923-cü illərdə
 • Birgen Mühitdin
 • Qanun
 • 2015
Mehmet Emin Resulzade Ansiklopedisi
 • Yagublu Nesiman
 • Nergiz Matbaası
 • 2015
Müqəddəs varlığımız
 • Cəfəroğlu Ədalət
 • Elm və təhsil
 • 2015
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə: biblioqrafiya
 • Kitab Klubu
 • 2015
Энциклопедия Мухаммеда Эмина Расулзаде
 • Ягублу Насиман Кара оглы
 • Маска
 • 2015
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.