(+994 12) 493 30 77

Azerbaijan Democratic Republic

A digital project is a valuable source of information for those who learn the historic heritage of the Azerbaijan Democratic Republic existed for 23 months during the years 1918-1920 and entered into the history as the first secular, democratic State in the Islamic East. 
The digital resource consists of 8 main sections and 21 subsections. The resource gives a detailed account of significant historical events happened on the eve of establishment of the Democratic Republic, as well as in a period of its existence.
The project provides extensive information about the establishment, activities, symbols and attributes, also founders of the ADR and reflects E-books, E-articles, maps and photo archive. The “Documents” section envisages Declaration of Independence, the Law on the Establishment of the Parliament, the Resolution on the Collapse of the ADR and orders, decisions, speeches and appeals relating to the ADR. The bibliographic descriptions of articles, books and abstracts are collected in chronological order in the “Bibliography” section.

Qarabağın azadlığı və zəfərə gedən yol: hüquqi-sosio-mədəni baxış
 • Qurbanov Habil Surxay oğlu
 • Apostrof-A
 • 2022
Национально-освободительное движение в Азербайджане в ХХ веке
 • Гасымова Ирада Исмаил кызы, Гасанов Габиль Исмиали оглы
 • АГПУ
 • 2022
Azərbaycan multikulturalizminin elmi-fəlsəfi və ictimai-publisistik qaynaqları: II kitab
 • RS Poliqraf MMC
 • 2021
Azərbaycan Respublikasının tarixi: 1991-2021: II cild: 2003-2021
 • Qasımlı Musa Cəfər oğlu
 • BDU-nun nəşriyyatı
 • 2021
Polyakların Azərbaycanda fəaliyyəti
 • Yaqublu Nəsiman Qara oğlu
 • Mütərcim
 • 2021
Yeni Qarabağnamə
 • Əfşar Cahangir Hüseyn
 • Təhsil NPM
 • 2021
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ordusunun zabit və hərbi məmurları
 • Şahbazov Atamalı
 • Maarif
 • 2020
Azərbaycan tarixi: ən qədim dövrlərdən zəmanəmizədək
 • Nuriyeva İradə Tofiq qızı
 • Elm və təhsil
 • 2019
Azərbaycançılıq ideologiyası: ənənə və müasirlik
 • Elm və təhsil
 • 2019
Müasir Azərbaycan Diplomatiyasının 100 illiyi: [ərəb dilində]
 • Rəhimov Emil Rahib oğlu
 • Yaxın Şərq Mediya
 • 2019
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.