(+994 12) 493 30 77

Heydar Aliyev. Collection of electronic documents

“HEYDAR ALIYEV. Collection of electronic documents” is a comprehensive information system that aims at preparation and popularisation of the documents in digital files intended for general use.
Considering the reading public’s and researchers’ great interest in rich heritage of the National Leader, the electronic versions of Heydar Aliyev’s speeches, statements, addresses, conversations and interviews during his Presidency are collected under different headings and classified by year.
E-version of all volumes of Heydar Aliyev’s “Our Independence is Forever” multivolume set is included in this resource. “Heydar Aliyev-100” bibliographic electronic publication prepared by the Presidential Library staff is available to users as well.
Aliyev’s life and the scope of his works towards active development of the country in socio-economic and humanitarian spheres, as well as boosting the country’s international reputation as a head of state, also the full texts of speeches, statements, interviews and the electronic versions and bibliography of books and articles written about him.
Quotations from the thoughts of Heydar Aliyev and what prominent personalities said about the national leader are collected. Photoalbum provides images describing different moments of Heydar Aliyev’s life.

Müstəqilliyimiz əbədidir: beşinci kitab: noyabr, 1995 - mart, 1996
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • Azərnəşr
 • 1998
Müstəqilliyimiz əbədidir: səkkizinci kitab: noyabr, 1996 - mart, 1997
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • Azərnəşr
 • 1998
Müstəqilliyimiz əbədidir: yeddinci kitab: iyun, 1996 - noyabr, 1996
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • Azərnəşr
 • 1998
Şəxsiyyətlə üz-üzə
 • Qafarov Nüsrət İzzət oğlu
 • Səda
 • 1998
Азербайджанская нефть в политике мира: Кн.5
 • Алиев Гейдар
 • Изд-во Азербайджан
 • 1998
Azerbaijan oil in the world policy
 • Aliyev Heydar Alirza
 • Azerbaijan Publishing House
 • 1997
Azərbaycan nefti dünya siyasətində
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərbaycan nəşriyyatı
 • 1997
Azərbaycan-Rusiya: dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafında yeni mərhələ
 • Şərq-Qərb
 • 1997
Azәrbaycan vә ATӘT: Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsi vә Dağlıq Qarabağ problemi ümumavropa təhlükəsizliyi fonunda (kiril əlifbası ilə)
 • Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu
 • İşıq
 • 1997
Biz öz yurdumuza qayıdacağıq
 • Azərbaycan Ensiklopediyası NPB
 • 1997
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.