(+994 12) 493 30 77

Heydər Əliyev. Elektron sənədlər toplusu

"HEYDƏR ƏLİYEV. Elektron sənədlər toplusu" geniş oxucu kütləsinin istifadəsi məqsədilə sənədlərin rəqəmsal formatda hazırlanması və təbliğini təmin edən kompleks informasiya sistemidir.
Müxtəlif oxucu qruplarının, o cümlədən tədqiqatçıların ümummilli liderin zəngin irsini öyrənməyə çox böyük marağını nəzərə alaraq, internet resursda Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olduğu dövrdəki nitqlərinin, çıxışlarının, söhbətlərinin, bəyanatlarının və müsahibələrinin elektron versiyaları ayrı-ayrı başlıqlar altında toplanılmış və illər üzrə xronoloji ardıcıllıqla qruplaşdırılmışdır.
"Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir" çoxcildliyinin bütün cildlərinin və ümummilli lider haqqında yazılan seçmə kitabların və məqalələrin elektron variantı da resursa daxil edilmişdir. Kitabxananın əməkdaşlarının hazırladıqları “Heydər Əliyev – 100” adlı biblioqrafik elektron nəşr də istifadəçilərin ixtiyarına verilir.
Heydər Əliyev fikirlərindən və görkəmli şəxsiyyətlərin ümummilli lider haqqında söylədiklərindən iqtibaslar da ayrı-ayrılıqda istifadəçilərə təqdim edilir. Heydər Əliyevin həyatının müxtəlif məqamlarını əks etdirən fotoalbom elektron resursda əks etdirilir.

Азербайджанская нефть в политике мира: Кн.5
 • Алиев Гейдар
 • Изд-во Азербайджан
 • 1998
Azerbaijan oil in the world policy
 • Aliyev Heydar Alirza
 • Azerbaijan Publishing House
 • 1997
Azərbaycan nefti dünya siyasətində
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərbaycan nəşriyyatı
 • 1997
Azərbaycan-Rusiya: dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafında yeni mərhələ
 • Şərq-Qərb
 • 1997
Azәrbaycan vә ATӘT: Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsi vә Dağlıq Qarabağ problemi ümumavropa təhlükəsizliyi fonunda (kiril əlifbası ilə)
 • Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu
 • İşıq
 • 1997
Biz öz yurdumuza qayıdacağıq
 • Azərbaycan Ensiklopediyası NPB
 • 1997
Lissabon sammiti - 1996
 • Azərnəşr
 • 1997
Müstəqillik yolu: seçilmiş fikirlər
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • Azərbaycan Universiteti
 • 1997
Müstəqilliyimiz əbədidir: birinci kitab: iyun, 1993 - may, 1994
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • Azərnəşr
 • 1997
Müstəqilliyimiz əbədidir: dördüncü kitab: iyun, 1995 - noyabr, 1995
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • Azərnəşr
 • 1997
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.