(+994 12) 493 30 77

Фольклор

XIX əsr Azərbaycan aşıqlarının yaradıcılığında ekoloji tərbiyə
 • Xəlilov Taleh Fərman oğlu, Abbasova Cahan
 • Əcəmi NPB
 • 2022
Azərbaycan-Polşa nağılları
 • Apostrof-A
 • 2022
Milli-mədəni irsimiz: Aşıq Ələsgərin lirikası
 • Nəbiyeva Almara Vəzir qızı
 • BDU-nun nəşriyyatı
 • 2022
Çağdaş poeziya və folklor
 • Muradoğlu Nizami
 • Elm ve təhsil
 • 2021
Şifahi xalq ədəbiyyatında lirik və epik növ
 • Rufullayev Qədim İgid
 • Elm və təhsil
 • 2021
Nanaylar
 • Elm və təhsil
 • 2021
Dənizdən damlalar
 • Cəfərzadə Məmməd
 • Elm və təhsil
 • 2020
Azərbaycan qorqudşünaslığı
 • Elm və təhsil
 • 2020
Aşıq gözəlləmələri: şeir antologiyası
 • 2020
Nəsimi və folklor
 • Sadıqov İslam Hüseyn oğlu
 • Azərnəşr
 • 2020
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.