(+994 12) 493 30 77

Фольклор

Nağıl mövzu və obrazları bədii ədəbiyyatda
 • Məmməd Səadət
 • Təhsil
 • 2019
"Dədə Qorqud kitabı"nın şərhli oxunuşu: II kitab: 1 və 2-ci boylar üzrə
 • Hacıyev Asif
 • Elm və təhsil
 • 2019
Mifologiya: II cild: Ritual-mifoloji rekonstruksiya problemləri
 • Qafarlı Ramazan Oruc oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2019
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında ənənəvi süjetlər
 • Həsənova Könül
 • Nurlar NPM
 • 2018
Folklorşünas düşüncələri
 • Allahmanlı Mahmud Qara oğlu
 • Ləman Nəşriyyat Poliqrafiya MMC
 • 2018
Aşıq şeirinin poetik biçimləri və çeşidləri
 • Qasımlı Məhərrəm Paşa oğlu, Allahmanlı Mahmud Qara oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2018
Miskin Abdal - Səfəvilərin böyük ideoloqu, sufi şeyxi
 • 2018
Qarabağ: folklor da bir tarixdir: X kitab: Zəngilan və Şuşa rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri
 • Elm və təhsil
 • 2018
Koblandı-batır: Qazax xalq qəhrəmanlıq dastanı
 • Elm və təhsil
 • 2017
İslam coğrafiyası və Azərbaycanda oyunlar
 • Əskər Nailə
 • Elm və təhsil
 • 2017
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.