(+994 12) 493 30 77

Фольклор

Kazak Kahramanlık Masalları
 • 2017
Nanaylı-halaylı dünyam
 • Hacıyeva Səadət
 • SkyG
 • 2017
Həyat düşüncələri: Qəzənfər Paşayevlə müsahibə
 • Təhsil
 • 2017
Azsaylı xalqların folkloru: II kitab
 • Elm və təhsil
 • 2017
Dədəm Qorqud belə demiş
 • 2016
Türk xalqlarının qədim ədəbi abidələri
 • Kelimbetov Nemət
 • Şərq-Qərb
 • 2016
Aşıq Nəsibin yaradıcılıq yolu
 • Nailə Əskər
 • Elm və təhsil
 • 2016
Divan-i Hikmet
 • Yesevi Ahmet
 • Merkez Repro Basım Yayın Ltd.Şti.
 • 2016
Azərbaycan mühacirət folklorşünaslığı
 • Həsənqızı Almaz
 • Elm və təhsil
 • 2016
Əta Tərzibaşının folklorşünaslıq fəaliyyəti
 • Paşayev Qəzənfər
 • Təhsil
 • 2016
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.