(+994 12) 493 30 77

Средства массовой информации

Ağrılı düşüncələrim
 • Zeynalov Camal Zeynal oğlu
 • Print - S
 • 2015
Himnimizin müəllifi...
 • İlham Abbas
 • Elm və təhsil
 • 2015
Azərbaycanda nəşriyyat tarixi
 • Abdullayev Adil, İslam Sadıq
 • Gənclik
 • 2015
Jurnalistin nitq mədəniyyətinin əsasları
 • Əhmədli Nəsir Abbas oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2014
Reklamın tarixi, tarixin reklamı
 • Atakişiyev Hacıəmi
 • Şərq-Qərb
 • 2014
Ты всегда с нами...
 • Индиго
 • 2014
Beynəlxalq jurnalistika: təşəkkül prosesi və demokratik ölkələrin media təcrübəsi
 • Məmmədli Sabir Rza oğlu
 • Bakı Universiteti nəşriyyatı
 • 2013
Bir ömür yaşadım ağlı-qaralı
 • Ağbabalı Səyyad
 • Nurlan
 • 2012
Kütləvi informasiya vasitələrində işlənən terminlər lüğəti
 • İsmayılova Afaq İmaş qızı
 • Təknur
 • 2012
Azərbaycanda vətəndaş inteqrasiyası və KİV: məqalələr toplusu
 • Babayev Fuad İlyas oğlu
 • Apostroff
 • 2011
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.