(+994 12) 493 30 77

Средства массовой информации

20 Yanvar: güllələnmiş qəzet
 • Süleymanzadə Məzahir
 • Nurlan
 • 2009
Qloballaşan dünyada informasiya hamı üçün
 • Şərq-Qərb
 • 2009
İrəvan türklərinin ədəbi mətbuat abidəsi: "Lək-Lək" jurnalı
 • Açıq dünya
 • 2008
Bitməyən sevda...
 • Gürçam Bülent
 • Nurlan
 • 2008
Azərbaycan Respublikasında siyasi mətbuatın inkişafında və formalaşmasında Heydər Əliyevin rolu
 • Məmmədov Tahir Tais oğlu
 • Nurlan
 • 2007
Naxçıvan bir məktəbdir
 • İsmayılov Rufik, Şirinov Elmir
 • Nurlan
 • 2007
Xarici ölkələrin jurnalistikası
 • Yaqublu Nəsiman Qara oğlu, Rüstəmli Akif
 • Adiloğlu
 • 2007
Azərbaycan mətbuatı tarixi
 • Təhsil
 • 2006
Azərbaycan yazıları: Baküden görünen Türk dünyası
 • Avşar Abdulhamit
 • Qismət
 • 2006
Beynəlxalq jurnalistikada etik normalar və Azərbaycan mətbuatı
 • Əliyev Vüqar
 • Nurlan
 • 2006
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.