(+994 12) 493 30 77

Библиотечное дело

Mir Cəlal (Paşayev Mir Cəlal əli oğlu): biblioqrafiya
 • Zərdabi LTD MMC
 • 2018
Akademik Ramiz Mehdiyev (Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu): biblioqrafiya
 • Zərdabi-Nəşr
 • 2018
Heydər Əliyev (Əliyev Heydər Əlirza oğlu): biblioqrafiya
 • Zərdabi-Nəşr
 • 2018
Aşıq Şəmşir: Şəmşir Qurban oğlu Qocayev: biblioqrafiya
 • Vətənoğlu NPŞ
 • 2018
Akademik İSA HӘBİBBӘYLİ (Hәbibbәyli İsa Әkbәr oğlu): biblioqrafiya
 • Zərdabi-Nəşr
 • 2018
Kitabxana etikası və kitabxanaşünaslığın linqvo-konseptual məsələləri
 • Əliyeva-Kəngərli Aybəniz İbiş qızı, Cəfərov Cavid Ağalar oğlu
 • Proqres
 • 2018
Azərbaycanda kitabxanaçılıq təhsili: yaranması, inkişafı və müasir vəziyyəti
 • Qardaşov Rəşad Əhmədxan oğlu
 • Mütərcim
 • 2018
Elektron kitabxanalar
 • Qurbanov Azad İsa oğlu, Kazımi Pərviz Firudin oğlu, Quliyev Oruc
 • MTM-İnnovation
 • 2018
Azərbaycan kitabı: biblioqrafiya: V cild: I kitab
 • Zərdabi LTD MMC
 • 2018
Azərbaycan kitabı: biblioqrafiya: V cild: II kitab
 • Zardabi LTD MMC
 • 2018
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.