(+994 12) 493 30 77

Библиотечное дело

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə: biblioqrafiya
 • Kitab Klubu
 • 2015
Azərbaycan Kitabxana Ensiklopediyası
 • M.F. Axundov adına Milli Kitabxana
 • 2015
Kitabxana proseslərində internetdən istifadə
 • Stepanov Vadim
 • Şərq-Qərb
 • 2015
Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyətinin mənbəşünaslığı
 • Kazımi Pərviz Firudin oğlu
 • Mütərcim
 • 2014
Azərbaycan SSR-də elmi-sahə kitabxanalarının yaranması və fəaliyyəti: 1920- iyun 1941-ci illər
 • Rüstəmova Aypara Sədi qızı
 • Elm və təhsil
 • 2014
Kitabxanaşünaslığın, biblioqrafiyaşünaslığın və kitabşünaslığın əsasları
 • Rəsuli İradə
 • Mütərcim
 • 2014
Nizami Gəncəvi alman qaynaqlarında: biblioqrafik göstərici: 1802-2012
 • Elm və təhsil
 • 2013
Türk Konseyi Kütüphaneleri Mevcut Durum Sorunlar ve Öneriler Sempozyumu : Azerbaycan-Kazakistan-Kırqızistan-Türkiye: 3-5 Mayıs, 2012
 • Sage Matbaacılık
 • 2013
Fəridə Hacıyeva: biblioqrafiya
 • Nərgiz
 • 2013
Dünya milli kitabxanaları: M.F. Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanası
 • Tahirov Kərim Məhəmməd oğlu
 • Bakı Universiteti nəşriyyatı
 • 2013
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.