(+994 12) 493 30 77

20 Января. Агрессия 1990

В подготовленном Президентской библиотекой электронном ресурсе «20 Января. Агрессия 1990», состоящем из 7 глав дается подробная информация о причинах возникновения и масштабе трагедии 20 января. Также пользователям предоставляется сборник документов, связанный с кровавой трагедией, материалы о проводимых официальных церемониях и памятных мероприятиях.
В электронном ресурсе размещены связанные с 20 Января тексты избранных книг и аналитических статей, библиографические описания, архивные фото и видео материалы.
Представление электронного издания на азербайджанском, английском и русском языках имеет огромное значение в доведении до мировой общественности информации о трагедиях азербайджанского народа.
Нагорный Карабах: история, прочитанная по источникам
 • Мехтиев Рамиз Энвер оглы
 • Аквариус
 • 2014
Azərbaycan tarixi: oçerklər
 • Rəcəbli Qəzənfər Əjdər oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2013
Azərbaycanlıların soyqırımı: tarixin qanlı salnaməsi: I cild
 • Oskar NPM
 • 2012
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü: təhlili xronika: 1987-2011
 • Əhmədov Elçin İldırım oğlu
 • Letterpress
 • 2012
1990-cı il - Qanlı Yanvar izləri: poema
 • Təhməz Tənha Şəmkirli
 • Yeni Poliqrafist
 • 2011
Dünyamızın 20 Yanvar faciəsi
 • İsmayılov Niftalı Nəzər oğlu
 • Müəllim
 • 2011
Qanlı gecə - Qanlı tarix
 • Məhərrəmov Vahid Məmmədqulu oğlu
 • Hərbi Nəşriyyat
 • 2011
Qarabağ: bildiklərimiz və bilmədiklərimiz
 • Qafqaz Universiteti nəşriyyatı
 • 2010
Şəhidlər: biblioqrafiya
 • 2010
20 Yanvar: güllələnmiş qəzet
 • Süleymanzadə Məzahir
 • Nurlan
 • 2009
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.