(+994 12) 493 30 77

20 Января. Агрессия 1990

В подготовленном Президентской библиотекой электронном ресурсе «20 Января. Агрессия 1990», состоящем из 7 глав дается подробная информация о причинах возникновения и масштабе трагедии 20 января. Также пользователям предоставляется сборник документов, связанный с кровавой трагедией, материалы о проводимых официальных церемониях и памятных мероприятиях.
В электронном ресурсе размещены связанные с 20 Января тексты избранных книг и аналитических статей, библиографические описания, архивные фото и видео материалы.
Представление электронного издания на азербайджанском, английском и русском языках имеет огромное значение в доведении до мировой общественности информации о трагедиях азербайджанского народа.
Erməni məsələsi: yalanlar, gerçəklər
 • Qazıyev Yusif
 • Nurlar NPM
 • 2009
Карабахский геноцид: Обреченный Ходжалы
 • Чаладзе Татьяна
 • 2009
Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində ictimai-siyasi həyat, iqtisadi və mədəni inkişaf: 1923-1991
 • Məmmədov Nazim Rəhbər oğlu
 • Təhsil
 • 2008
Azərbaycan tarixi: VII cild: 1941-2002-ci illər
 • Elm
 • 2008
Erməni-daşnak faşizmi və Azərbaycan: bədii publisistika
 • İsrafilzadə Əlisahib Qiyas oğlu
 • Təhsil
 • 2007
Azerbaijan: Short History of Statehood
 • Mahmudov Yagub Mikayil
 • Tahsil
 • 2006
Bayramlar və tarixi günlər
 • Qocayev Əkbər Ədilxan oğlu
 • Altun kitab
 • 2006
Türkiyə-Azərbaycan - bir ürəkdə iki can
 • Əbülfətqızı Şərqiyyə
 • Araz
 • 2006
Dağlıq Qarabağın tarixindən sənədlər
 • Hacıyev Niyaz
 • Gənclik
 • 2005
Sənin oxşarın bənövşədi...
 • Bünyadzadə Ülvi Yusif oğlu
 • Ağrıdağ
 • 2005
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.