(+994 12) 493 30 77

Азербайджанская Демократическая Республика

Электронный проект является ценным источником для изучающих историческое наследие Азербайджанской Демократической Республики, просуществовавшей 23 месяца с 1918-1920 гг. и попавшей в историю как первое светское и демократическое государство на Востоке.
Электронный ресурс состоит из 8 разделов и 21 подразделов. Исторические события, произошедшие в преддверии создания Демократической Республики и в период ее существования детально отражены в электронном ресурсе.
В проекте дана обширная информация о создании, деятельности, символах и атрибутах, а также основателях АДР, представлены Э-книги, Э-статьи, карты, фотоархив. В разделе «Документы» представлены Декларация независимости, Закон об образовании парламента, решение о падении АДР, распоряжения, речи, обращения, касающиеся Демократической Республики. В разделе «Библиография» в хронологическом порядке собраны библиографические описания статей, книг и авторефератов.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları: Göyçaylı deputat Hacı Hüseyn Hacı Abdulla oğlu Əfəndiyev: 1887(1893?)–1920
 • Mütərcim
 • 2024
Qarabağın azadlığı və zəfərə gedən yol: hüquqi-sosio-mədəni baxış
 • Qurbanov Habil Surxay oğlu
 • Apostrof-A
 • 2022
Национально-освободительное движение в Азербайджане в ХХ веке
 • Гасымова Ирада Исмаил кызы, Гасанов Габиль Исмиали оглы
 • АГПУ
 • 2022
Azərbaycan multikulturalizminin elmi-fəlsəfi və ictimai-publisistik qaynaqları: II kitab
 • RS Poliqraf MMC
 • 2021
Azərbaycan Respublikasının tarixi: 1991-2021: II cild: 2003-2021
 • Qasımlı Musa Cəfər oğlu
 • BDU-nun nəşriyyatı
 • 2021
Polyakların Azərbaycanda fəaliyyəti
 • Yaqublu Nəsiman Qara oğlu
 • Mütərcim
 • 2021
Yeni Qarabağnamə
 • Əfşar Cahangir Hüseyn
 • Təhsil NPM
 • 2021
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ordusunun zabit və hərbi məmurları
 • Şahbazov Atamalı
 • Maarif
 • 2020
Azərbaycan tarixi: ən qədim dövrlərdən zəmanəmizədək
 • Nuriyeva İradə Tofiq qızı
 • Elm və təhsil
 • 2019
Azərbaycançılıq ideologiyası: ənənə və müasirlik
 • Elm və təhsil
 • 2019
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.