(+994 12) 493 30 77

Азербайджанская Демократическая Республика

Ресурс, составленный в рамках проекта «Виртуальная история Азербайджана», на азербайджанском, русском и английском языках, ценный источник для изучающих историческое наследие - вписавшей яркие страницы в историю нашей государственности Азербайджанской Демократической Республики, являющейся первым светским и демократическим государством на мусульманском Востоке. 
Электронный ресурс состоит из 4-х разделов «Создание и деятельность», «Документы», «Ресурсы», «Е-книги» и 26-ти подразделов. Исторические события, произошедшие в преддверии создания Демократической Республики и в период ее существования детально отражены в электронном ресурсе. 
Ресурс составлен на азербайджанском, английском и русском языках.

Qarabağın azadlığı və zəfərə gedən yol: hüquqi-sosio-mədəni baxış
 • Qurbanov Habil Surxay oğlu
 • Apostrof-A
 • 2022
Национально-освободительное движение в Азербайджане в ХХ веке
 • Гасымова Ирада Исмаил кызы, Гасанов Габиль Исмиали оглы
 • АГПУ
 • 2022
Azərbaycan multikulturalizminin elmi-fəlsəfi və ictimai-publisistik qaynaqları: II kitab
 • RS Poliqraf MMC
 • 2021
Polyakların Azərbaycanda fəaliyyəti
 • Yaqublu Nəsiman Qara oğlu
 • Mütərcim
 • 2021
Yeni Qarabağnamə
 • Əfşar Cahangir Hüseyn
 • Təhsil NPM
 • 2021
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ordusunun zabit və hərbi məmurları
 • Şahbazov Atamalı
 • Maarif
 • 2020
Azərbaycan tarixi: ən qədim dövrlərdən zəmanəmizədək
 • Nuriyeva İradə Tofiq qızı
 • Elm və təhsil
 • 2019
Azərbaycançılıq ideologiyası: ənənə və müasirlik
 • Elm və təhsil
 • 2019
Müasir Azərbaycan Diplomatiyasının 100 illiyi: [ərəb dilində]
 • Rəhimov Emil Rahib oğlu
 • Yaxın Şərq Mediya
 • 2019
Формирование и развитие демократических традиций в Азербайджане в ХХ веке
 • Мамедзаде Вугар Магомедали
 • UNİCOPY
 • 2019
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.