(+994 12) 493 30 77

Azerbaijan Democratic Republic

This resource compiled within the framework of the "Virtual history of Azerbaijan" project in Azerbaijani, Russian and English languages, is a valuable source of information for those who learn the historic heritage of the Azerbaijan Democratic Republic, the first secular and democratic State in the Islamic East that added a glorious pages to the history of the Azerbaijani statehood. 
The electronic resource consists of 4 main sections - “Establishment and activity”, “Documents”, “Resources”, “E-books” and 26 subsections. The resource gives a detailed account of significant historical events happened on the eve of establishment of the Democratic Republic, as well as in a 23-month period of its existence. 
“Azerbaijan Democratic Republic” electronic resource is compiled in Azerbaijani, English and Russian languages.

Qarabağın azadlığı və zəfərə gedən yol: hüquqi-sosio-mədəni baxış
 • Qurbanov Habil Surxay oğlu
 • Apostrof-A
 • 2022
Национально-освободительное движение в Азербайджане в ХХ веке
 • Гасымова Ирада Исмаил кызы, Гасанов Габиль Исмиали оглы
 • АГПУ
 • 2022
Azərbaycan multikulturalizminin elmi-fəlsəfi və ictimai-publisistik qaynaqları: II kitab
 • RS Poliqraf MMC
 • 2021
Azərbaycan Respublikasının tarixi: 1991-2021: II cild: 2003-2021
 • Qasımlı Musa Cəfər oğlu
 • BDU-nun nəşriyyatı
 • 2021
Polyakların Azərbaycanda fəaliyyəti
 • Yaqublu Nəsiman Qara oğlu
 • Mütərcim
 • 2021
Yeni Qarabağnamə
 • Əfşar Cahangir Hüseyn
 • Təhsil NPM
 • 2021
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ordusunun zabit və hərbi məmurları
 • Şahbazov Atamalı
 • Maarif
 • 2020
Azərbaycan tarixi: ən qədim dövrlərdən zəmanəmizədək
 • Nuriyeva İradə Tofiq qızı
 • Elm və təhsil
 • 2019
Azərbaycançılıq ideologiyası: ənənə və müasirlik
 • Elm və təhsil
 • 2019
Müasir Azərbaycan Diplomatiyasının 100 illiyi: [ərəb dilində]
 • Rəhimov Emil Rahib oğlu
 • Yaxın Şərq Mediya
 • 2019
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.