(+994 12) 493 30 77

Азербайджанская дипломатия

Сотрудники Президентской библиотеки с целью освещения сложного исторического пути, пройденного азербайджанской дипломатией, подготовили и представили интернет-пользователям электронный ресурс «Азербайджанская дипломатия». Данный ресурс имеет важное значение в изучении истории дипломатии, которая является особой страницей нашей государственности.
В главах «Общая информация» и «История дипломатии» собраны материалы и документы, посвященные основным этапам истории азербайджанской дипломатии начиная с древних времен до наших дней - периоду Азербайджанской Демократической Республики, советскому периоду, периоду независимости и урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта.
В главе «Конвенции» представлены полные тексты конвенций, соглашений и договоров, к которым присоединилась Азербайджанская Республика. В главе «Э-ресурсы» представлены электронные версии книг на азербайджанском и русском языках, хранящихся в фонде библиотеки, а также полные тексты избранных газетных и журнальных статей.
В главе электронного ресурса под названием «Библиография» представлена библиография книг, находящихся в фонде Президентской библиотеки, газетных и журнальных статей и авторефератов, посвященных внешней политике, международным отношениям и дипломатии Азербайджана.

Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti: 1914-1918-ci illər: III hissə
 • Qasımlı Musa Cəfər oğlu
 • Adiloğlu
 • 2004
Heydər Əliyevin neft strategiyası davam edir...: "Əsrin müqaviləsi" - 10
 • Camalov Yavər
 • Qismət
 • 2004
Qloballaşma və onun doğurduğu narazılıqlar
 • Stiqlitz Cozef
 • Xəzri Ekspress
 • 2004
Şərq-Qərb mədəniyyətləri və Əhməd Bəy Ağaoğlu
 • Sofiyev Xaləddin Alı oğlu
 • Ocaq
 • 2004
Безопасность Кавказа и стабильность развития Азербайджанской Республики
 • Эйвазов Джаннатхан
 • Нурлан
 • 2004
Azərbaycanın iqtisadi siyasəti: Azərbaycanın xarici ticarət-iqtisadi əlaqələri
 • Əliyev Aydın Əli oğlu
 • Qanun
 • 2003
Azərbaycanın xarici işlər nazirləri
 • Qasımlı Musa Cəfər oğlu, Hüseynova Elmira Əli qızı
 • Adiloğlu
 • 2003
Heydər Əliyev və Şərq: III kitab: Türkiyə Cümhuriyyəti
 • Çaşıoğlu
 • 2003
Azərbaycan-Çin: diplomatik əlaqələr qurulmasının 10 ili
 • 2002
Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri: 1920-1922
 • AzAtaM
 • 2002
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.