(+994 12) 493 30 77

Diplomacy of Azerbaijan

The staff of Presidential Library have prepared and presented the electronic resource “Diplomacy of Azerbaijan” to internet users in order to highlight and popularize the arduous historical path the Azerbaijani diplomacy got through. This resource is of great importance in studying and popularizing Azerbaijani statehood traditions, its specific glorious chapters, national symbols and attributes, also the history of diplomacy - the particular page of Azerbaijani statehood history.
The E-Resource dealing with the history of diplomacy of Azerbaijan consists of the “General Information” and “History of Diplomacy” chapters which include the historical path the Azerbaijani diplomacy got through from the ancient times to the present day. It keeps track of the materials and documents assigned to the historical period of ADR, the Soviet period, the period of independence and Armenia-Azerbaijan, Nagorno Karabakh conflict.
The chapter entitled “Conventions” of the E-resource contains the full texts of conventions and agreements which the Republic of Azerbaijan has joined. The E-Resources section comprise the electronic versions of books in the Azerbaijani and Russian languages and full texts of selected newspaper and journal articles.
The last chapter of the E-Resource entitled “Bibliography” includes the bibliographies of books, articles and abstracts on foreign policy, international relations and diplomacy contained in the stock of Presidential Library.

Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti: 1914-1918-ci illər: III hissə
 • Qasımlı Musa Cəfər oğlu
 • Adiloğlu
 • 2004
Heydər Əliyevin neft strategiyası davam edir...: "Əsrin müqaviləsi" - 10
 • Camalov Yavər
 • Qismət
 • 2004
Qloballaşma və onun doğurduğu narazılıqlar
 • Stiqlitz Cozef
 • Xəzri Ekspress
 • 2004
Şərq-Qərb mədəniyyətləri və Əhməd Bəy Ağaoğlu
 • Sofiyev Xaləddin Alı oğlu
 • Ocaq
 • 2004
Безопасность Кавказа и стабильность развития Азербайджанской Республики
 • Эйвазов Джаннатхан
 • Нурлан
 • 2004
Azərbaycanın iqtisadi siyasəti: Azərbaycanın xarici ticarət-iqtisadi əlaqələri
 • Əliyev Aydın Əli oğlu
 • Qanun
 • 2003
Azərbaycanın xarici işlər nazirləri
 • Qasımlı Musa Cəfər oğlu, Hüseynova Elmira Əli qızı
 • Adiloğlu
 • 2003
Heydər Əliyev və Şərq: III kitab: Türkiyə Cümhuriyyəti
 • Çaşıoğlu
 • 2003
Azərbaycan-Çin: diplomatik əlaqələr qurulmasının 10 ili
 • 2002
Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri: 1920-1922
 • AzAtaM
 • 2002
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.