(+994 12) 493 30 77

Гейдар Алиев. Сборник электронных документов

Электронный проект «Гейдар Алиев. Сборник электронных документов» представляет собой комплексную информационную систему, подготовленную в цифровом формате для использования широким кругом читателей. 
Учитывая проявленный большой интерес широкой читательской аудитории и исследователей к изучению богатого наследия общенационального лидера, в ресурсе собраны под отдельными заголовками и сгруппированы в хронологическом порядке по годам электронные версии выступлений, речей, бесед, заявлений и интервью Гейдара Алиева в период его пребывания на посту Президента Азербайджанской Республики. 
В ресурс также включены электронная версия всех томов многотомника «Гейдар Алиев. Наша независимость вечна», а также избранные книги и статьи, написанные об общенациональном лидере. Пользователям также доступно библиографическое электронное издание «Гейдар Алиев - 100», подготовленное сотрудниками библиотеки. 
Цитаты Гейдара Алиева и высказывания видных деятелей об общенациональном лидере представлены пользователям отдельно. В электронном ресурсе представлен фотоальбом, отражающий разные периоды жизни Гейдара Алиева.

Гейдар Алиев - взгляд из России
 • Черняков Михаил Константинович, Акберов Камал Чолу оглы
 • НГТУ
 • 2023
Отец нации
 • Гулиев Ариф Джамиль оглы
 • Факт
 • 2023
Kütləvi informasiya vasitələri dövlətin informasiya təminatı siyasətinin mühüm faktoru kimi
 • Rəhimzadə Vüqar
 • "PrintAz" MMC
 • 2022
Prezidentin salnaməçisi
 • İndigo
 • 2022
Qarabağın azadlığı və zəfərə gedən yol: hüquqi-sosio-mədəni baxış
 • Qurbanov Habil Surxay oğlu
 • Apostrof-A
 • 2022
Zamana sığmayan lider: Heydər Əliyevin idarəçilik və varislik fəlsəfəsi
 • Qurbanov Sadiq Haqverdi oğlu
 • İzə
 • 2022
Xilaskarlar
 • Paşayev Qəzənfər
 • Təhsil
 • 2021
Azərbaycan Respublikasının BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə əməkdaşlığı
 • Dadaşova Ramilə Bəhlul qızı
 • ADMİU
 • 2021
Azərbaycan Respublikasının tarixi: 1991-2021: I cild: 1991-2003
 • Qasımlı Musa Cəfər oğlu
 • BDU-nun nəşriyyatı
 • 2021
Cəmiyyət, şəxsiyyət, təhsil, din
 • Məmmədov Ceyhun
 • Nurlar NPM
 • 2021
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.