(+994 12) 493 30 77

Независимый Азербайджан

Электронный ресурс «Независимый Азербайджан» отражает историю нашей государственности, проделанную работу в области защиты и укрепления государственной независимости и интеграции в мировое сообщество, демократического и правового государственного строительства, успехи, достигнутые в результате социально-экономических реформ. В электронном ресурсе собраны документы, посвященные восстановлению государственных атрибутов, а также документы касательно формирования государственного строя.  Пользователям также представлена хронология важнейших событий, охватывающая период до и после обретения независимости.
В разделе «Электронные ресурсы» представлены электронные версии книг и статей, отражающих различные области государственного строительства. В разделе «Библиография» пользователям представлена библиография авторефератов, газетных и журнальных статей, также книг, отражающих жизнь независимого Азербайджана. В разделе «Фотогалерея» представлена фотохроника исторического пути нашего народа.

İnkişaf - məqsədimizdir: yüz üçüncü kitab: may 2020-iyun 2020
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2020
İnkişaf - məqsədimizdir: yüzüncü kitab: yanvar 2020-fevral 2020
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2020
"Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi" fənninin proqramı
 • Zərdabi LTD MMC
 • 2019
Azərbaycan Ordusunun tarixi: V cild: 1991-2017
 • Süleymanov Mehman Sirac oğlu
 • Maarif
 • 2019
Azərbaycan tarixi: ən qədim dövrlərdən zəmanəmizədək
 • Nuriyeva İradə Tofiq qızı
 • Elm və təhsil
 • 2019
Azərbaycançılıq ideologiyası: ənənə və müasirlik
 • Elm və təhsil
 • 2019
Heydər Əliyev - milli-siyasi elitamızın zirvəsi
 • Abdullayev Vaqif İdris oğlu
 • Təhsil NPM
 • 2019
İnkişaf - məqsədimizdir: doxsan altıncı kitab: avqust 2019-oktyabr 2019
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2019
İnkişaf - məqsədimizdir: doxsan beşinci kitab: may 2019-avqust 2019
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2019
İnkişaf - məqsədimizdir: doxsan birinci kitab: noyabr 2018-yanvar 2019
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 2019
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.