(+994 12) 493 30 77

Сельское и лесное хозяйство

Bağbanın konspekti
 • Mehralıyev Asif
 • Vektor Nəşrlər Evi
 • 2017
Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatının inkişafı: 1924-2014-cü illər
 • Hüseynov Xəzər Allahverdi oğlu
 • Əcəmi NPB
 • 2016
Naxçıvanda arıçılıq: ənənələri və perspektivləri
 • Əcəmi NPB
 • 2015
Qədim yurdun möcüzəli təbiəti və insan zəkası
 • Həsənov Əsgər
 • Əcəmi NPB
 • 2015
Naxçıvan Muxtar Respublikasında suvarılan torpaqların ekomeliorativ qiymətləndirilməsi
 • Quliyev Əlövsət Gülüş oğlu
 • Əcəmi NPB
 • 2014
Bal arısının xəstəlikləri və zərərvericiləri
 • Əcəmi NPB
 • 2014
Azərbaycanın və dünya ölkələrinin kənd təsərrüfatı
 • Abasov İsmət Dursun oğlu
 • Şərq-Qərb
 • 2013
Naxçıvan Muxtar Respublikasının müasir torpaq xəritəsinin əkinçilik sistemində rolu
 • Əmirov Rəşadət, Hacıyev Sahib
 • Əcəmi NPB
 • 2013
Naxçıvan Muxtar Respublikasında alma genofondu
 • Talıbov Tariyel, Bayramov Loğman
 • Afpoliqraf
 • 2013
Baytarlıq təbabəti genetikası: I hissə
 • Mustafayev Fəxrəddin Əliqulu oğlu, Hüseynov Eldar Murtuz oğlu, Salmanov Məmməd Əhəd oğlu
 • Elm
 • 2013
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.