(+994 12) 493 30 77

Kənd və meşə təsərrüfatı

Aqrar iqtisadçı alimlər
 • Şərq-Qərb
 • 2012
Почвенный покров, биологическая продуктивность горных земель Азербайджана и влияние экзогенных и антропогенных факторов на морфогенетические особенности почв и параметры их продуктивности
 • Шакури Бехруз Куламгусейн оглы
 • МВМ
 • 2012
Üzümçülük
 • Rəsulov Əlizaman
 • Yeganə NP
 • 2011
Kənd təsərrüfatı heyvanlarının süni mayalanması və baytarlıq-sanitariya tədbirləri
 • Məmmədov Əşrəf Teymur oğlu, Yusifov Avtandil Hüseyn oğlu
 • İsmayıl NPM
 • 2004
Epizootologiya və quşların infeksion xəstəlikləri
 • Məmmədov İlham Bilal oğlu, Əhmədov Aydın Əkbər oğlu, Məmmədov Nəcməddin İlyas oğlu
 • Qismət
 • 2003
Məhsuldar meşələrin yetişdirilməsi
 • Əmirov Faiq
 • Azərbaycan nəşriyyatı
 • 2003
Azərbaycanın torpaq ehtiyatları
 • Məmmədov Qərib Şamil oğlu
 • Elm
 • 2002
Kartof məhsulunun artırılması yolları
 • Əmirov Zeynəddin Səid oğlu
 • Azərnəşr
 • 1987
Azərbaycanın boyaq bitkiləri
 • Qasımov Mayis Ələkbər oğlu
 • Azərnəşr
 • 1987
Azərbaycanda əkinçiliyin inkişaf tarixinə dair
 • Bünyadov Teymur Əmiraslan oğlu
 • Azərbaycan SSR EA
 • 1964
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.