(+994 12) 493 30 77

Сельское и лесное хозяйство

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının süni mayalanması və baytarlıq-sanitariya tədbirləri
 • Məmmədov Əşrəf Teymur oğlu, Yusifov Avtandil Hüseyn oğlu
 • İsmayıl NPM
 • 2004
Epizootologiya və quşların infeksion xəstəlikləri
 • Məmmədov İlham Bilal oğlu, Əhmədov Aydın Əkbər oğlu, Məmmədov Nəcməddin İlyas oğlu
 • Qismət
 • 2003
Məhsuldar meşələrin yetişdirilməsi
 • Əmirov Faiq
 • Azərbaycan nəşriyyatı
 • 2003
Azərbaycanın torpaq ehtiyatları
 • Məmmədov Qərib Şamil oğlu
 • Elm
 • 2002
Kartof məhsulunun artırılması yolları
 • Əmirov Zeynəddin Səid oğlu
 • Azərnəşr
 • 1987
Azərbaycanın boyaq bitkiləri
 • Qasımov Mayis Ələkbər oğlu
 • Azərnəşr
 • 1987
Azərbaycanda əkinçiliyin inkişaf tarixinə dair
 • Bünyadov Teymur Əmiraslan oğlu
 • Azərbaycan SSR EA
 • 1964
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.