(+994 12) 493 30 77

Diplomacy of Azerbaijan

The staff of Presidential Library have prepared and presented the electronic resource “Diplomacy of Azerbaijan” to internet users in order to highlight and popularize the arduous historical path the Azerbaijani diplomacy got through. This resource is of great importance in studying and popularizing Azerbaijani statehood traditions, its specific glorious chapters, national symbols and attributes, also the history of diplomacy - the particular page of Azerbaijani statehood history.
The E-Resource dealing with the history of diplomacy of Azerbaijan consists of the “General Information” and “History of Diplomacy” chapters which include the historical path the Azerbaijani diplomacy got through from the ancient times to the present day. It keeps track of the materials and documents assigned to the historical period of ADR, the Soviet period, the period of independence and Armenia-Azerbaijan, Nagorno Karabakh conflict.
The chapter entitled “Conventions” of the E-resource contains the full texts of conventions and agreements which the Republic of Azerbaijan has joined. The E-Resources section comprise the electronic versions of books in the Azerbaijani and Russian languages and full texts of selected newspaper and journal articles.
The last chapter of the E-Resource entitled “Bibliography” includes the bibliographies of books, articles and abstracts on foreign policy, international relations and diplomacy contained in the stock of Presidential Library.

Davos: qlobal iqtisiyyatın üfüqləri
 • Nurol
 • 2000
XVIII əsr Azərbaycan diplomatları
 • Əsədov Firudin, Süleymanov Alim
 • Elm
 • 2000
XXI əsrə sülh körpüsü
 • Nurol
 • 2000
Yurdda sülh, cahanda sülh uğrunda
 • Nurol
 • 2000
Əsrlərə bərabər illər: 1969-1999: faktlar və rəqəmlər
 • Nurol
 • 2000
Azerbaijan oil in the world policy
 • Aliyev Heydar Alirza
 • Azerbaijan Publishing House
 • 1998
Azərbaycanın xarici siyasəti: Avropa dövlətləri və ABŞ: 1991-1996
 • Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu
 • Azərnəşr
 • 1998
Азербайджанская Демократическая Республика: 1918-1920: внешняя политика
 • Изд-во Азербайджан
 • 1998
Azerbaijan oil in the world policy
 • Aliyev Heydar Alirza
 • Azerbaijan Publishing House
 • 1997
Azərbaycan nefti dünya siyasətində
 • Əliyev İlham Heydər oğlu
 • Azərbaycan nəşriyyatı
 • 1997
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.