(+994 12) 493 30 77

Diplomacy of Azerbaijan

The staff of Presidential Library have prepared and presented the electronic resource “Diplomacy of Azerbaijan” to internet users in order to highlight and popularize the arduous historical path the Azerbaijani diplomacy got through. This resource is of great importance in studying and popularizing Azerbaijani statehood traditions, its specific glorious chapters, national symbols and attributes, also the history of diplomacy - the particular page of Azerbaijani statehood history.
The E-Resource dealing with the history of diplomacy of Azerbaijan consists of the “General Information” and “History of Diplomacy” chapters which include the historical path the Azerbaijani diplomacy got through from the ancient times to the present day. It keeps track of the materials and documents assigned to the historical period of ADR, the Soviet period, the period of independence and Armenia-Azerbaijan, Nagorno Karabakh conflict.
The chapter entitled “Conventions” of the E-resource contains the full texts of conventions and agreements which the Republic of Azerbaijan has joined. The E-Resources section comprise the electronic versions of books in the Azerbaijani and Russian languages and full texts of selected newspaper and journal articles.
The last chapter of the E-Resource entitled “Bibliography” includes the bibliographies of books, articles and abstracts on foreign policy, international relations and diplomacy contained in the stock of Presidential Library.

Azerbaijan in the target of international crimes: legal analysis
 • Aliyev Amir
 • Nurlar NPM
 • 2018
Azerbaycan Uluslararası Suçların Hedefinde: Hukuki İnceleme
 • Aliyev Amir
 • Nurlar NPM
 • 2018
Azərbaycan beynəlxalq cinayətlər hədəfində: hüquqi təhlil
 • Əliyev Əmir İbrahim oğlu
 • Nurlar NPM
 • 2018
Azərbaycan-İran əməkdaşlığı: əsas istiqamətlər və imkanlar
 • Costco Company
 • 2018
Dünya iqtisadiyyatı və Azərbaycan
 • Hacızadə Elşən Mahmud oğlu
 • Letterpress
 • 2018
Nadir şah
 • Aksvörti Maykl
 • Şərq-Qərb
 • 2018
Qlobal miqrasiya böhranı: beynəlxalq munasibətlər və Qərb siyasəti yeni tarixi dönüş ərəfəsində
 • Costco Company
 • 2018
Sabitlik və rifah naminə siyasət
 • Vəliyev İsaxan Veysəl oğlu
 • Təhsil
 • 2018
Türkiye-Rusya ilişkilerinde Azerbaycan meselesi: 1917-1922
 • Qafarov Vasif Vaqif oğlu
 • TEAS Press
 • 2018
Азербайджан под прицелом международных преступлений: правовой анализ
 • Алиев Амир
 • Нурлар
 • 2018
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.