(+994 12) 493 30 77

Heydər Əliyev. Elektron sənədlər toplusu

"HEYDƏR ƏLİYEV. Elektron sənədlər toplusu" geniş oxucu kütləsinin istifadəsi məqsədilə sənədlərin rəqəmsal formatda hazırlanması və təbliğini təmin edən kompleks informasiya sistemidir.
Müxtəlif oxucu qruplarının, o cümlədən tədqiqatçıların ümummilli liderin zəngin irsini öyrənməyə çox böyük marağını nəzərə alaraq, internet resursda Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olduğu dövrdəki nitqlərinin, çıxışlarının, söhbətlərinin, bəyanatlarının və müsahibələrinin elektron versiyaları ayrı-ayrı başlıqlar altında toplanılmış və illər üzrə xronoloji ardıcıllıqla qruplaşdırılmışdır.
"Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir" çoxcildliyinin bütün cildlərinin və ümummilli lider haqqında yazılan seçmə kitabların və məqalələrin elektron variantı da resursa daxil edilmişdir. Kitabxananın əməkdaşlarının hazırladıqları “Heydər Əliyev – 100” adlı biblioqrafik elektron nəşr də istifadəçilərin ixtiyarına verilir.
Heydər Əliyev fikirlərindən və görkəmli şəxsiyyətlərin ümummilli lider haqqında söylədiklərindən iqtibaslar da ayrı-ayrılıqda istifadəçilərə təqdim edilir. Heydər Əliyevin həyatının müxtəlif məqamlarını əks etdirən fotoalbom elektron resursda əks etdirilir.

Heydər Əliyev və Çin
 • Mütərcim
 • 2021
Qarabağ: mif və həqiqət
 • Məmmədov Sadir Surxay oğlu, Məmmədov Tural Sadir oğlu
 • Təhsil
 • 2021
Sözümüzün Ali Baş Komandanı
 • Cəfərov Nizami Qulu oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2021
Şərqin müdrik oğlu Naxçıvandadır
 • Yolçiyev Vaqif
 • Aynəşr nəşriyyatı
 • 2021
Vətən müharibəsi tarixi: şəxsiyyət faktoru
 • Şərq-Qərb
 • 2021
Vətən müharibəsində Azərbaycanın qələbəsi
 • Əliyev Nurulla Arif oğlu
 • Afpoliqraf
 • 2021
Ərazi bütövlüyü və öz müqəddəratını təyinetmə prinsiplərinə etnosiyasi yanaşma
 • Nuriyeva İradə Tofiq qızı
 • Mütərcim
 • 2021
Алиевская сталь: пришел, освободил, победил!
 • Мирбабаев Мироктай Мирджаббар оглы
 • Афполеграф
 • 2021
"İctimai-siyasi təhlükəsizlik"
 • 2020
Heydər Əliyev və Azərbaycan nitq mədəniyyəti: IV kitab
 • Zamanov Nağdəli
 • Elm və təhsil
 • 2020
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.