(+994 12) 493 30 77

Heydər Əliyev. Elektron sənədlər toplusu

"HEYDƏR ƏLİYEV. Elektron sənədlər toplusu" geniş oxucu kütləsinin istifadəsi məqsədilə sənədlərin rəqəmsal formatda hazırlanması və təbliğini təmin edən kompleks informasiya sistemidir.
Müxtəlif oxucu qruplarının, o cümlədən tədqiqatçıların ümummilli liderin zəngin irsini öyrənməyə çox böyük marağını nəzərə alaraq, internet resursda Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olduğu dövrdəki nitqlərinin, çıxışlarının, söhbətlərinin, bəyanatlarının və müsahibələrinin elektron versiyaları ayrı-ayrı başlıqlar altında toplanılmış və illər üzrə xronoloji ardıcıllıqla qruplaşdırılmışdır.
"Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir" çoxcildliyinin bütün cildlərinin və ümummilli lider haqqında yazılan seçmə kitabların və məqalələrin elektron variantı da resursa daxil edilmişdir. Kitabxananın əməkdaşlarının hazırladıqları “Heydər Əliyev – 100” adlı biblioqrafik elektron nəşr də istifadəçilərin ixtiyarına verilir.
Heydər Əliyev fikirlərindən və görkəmli şəxsiyyətlərin ümummilli lider haqqında söylədiklərindən iqtibaslar da ayrı-ayrılıqda istifadəçilərə təqdim edilir. Heydər Əliyevin həyatının müxtəlif məqamlarını əks etdirən fotoalbom elektron resursda əks etdirilir.

Heydər Əliyevin neft strategiyası: Azərbaycanın müstəqilliyi və rifahı naminə: II hissə
 • Nurol
 • 2001
Minilliklərin qovuşuğunda
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • XXI-YNE
 • 2001
Sülhə aparan yollar
 • Nurol
 • 2001
Azerbaijan in The Family Of The United Nations
 • Nurol
 • 2000
Azərbaycan BMT ailəsində
 • Nurol
 • 2000
Azərbaycan-ABŞ: dostluq və tərəfdaşlıq yollarında
 • Nurol
 • 2000
Azərbaycan-Çin: dostluq sərhədlər aşır
 • Nurol
 • 2000
Davos: qlobal iqtisiyyatın üfüqləri
 • Nurol
 • 2000
Heydər Əliyev və Azərbaycanda gömrük sisteminin təkamülü: iqtisadi təhlükəsizlik konsepsiyası üzrə
 • Heydərov Kəmaləddin Fəttah oğlu
 • Ozan
 • 2000
Heydər Əliyev və Gürcüstan
 • 2000
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.