(+994 12) 493 30 77

Heydər Əliyev. Elektron sənədlər toplusu

"HEYDƏR ƏLİYEV. Elektron sənədlər toplusu" geniş oxucu kütləsinin istifadəsi məqsədilə sənədlərin rəqəmsal formatda hazırlanması və təbliğini təmin edən kompleks informasiya sistemidir.
Müxtəlif oxucu qruplarının, o cümlədən tədqiqatçıların ümummilli liderin zəngin irsini öyrənməyə çox böyük marağını nəzərə alaraq, internet resursda Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olduğu dövrdəki nitqlərinin, çıxışlarının, söhbətlərinin, bəyanatlarının və müsahibələrinin elektron versiyaları ayrı-ayrı başlıqlar altında toplanılmış və illər üzrə xronoloji ardıcıllıqla qruplaşdırılmışdır.
"Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir" çoxcildliyinin bütün cildlərinin və ümummilli lider haqqında yazılan seçmə kitabların və məqalələrin elektron variantı da resursa daxil edilmişdir. Kitabxananın əməkdaşlarının hazırladıqları “Heydər Əliyev – 100” adlı biblioqrafik elektron nəşr də istifadəçilərin ixtiyarına verilir.
Heydər Əliyev fikirlərindən və görkəmli şəxsiyyətlərin ümummilli lider haqqında söylədiklərindən iqtibaslar da ayrı-ayrılıqda istifadəçilərə təqdim edilir. Heydər Əliyevin həyatının müxtəlif məqamlarını əks etdirən fotoalbom elektron resursda əks etdirilir.

The reality of the genocide of Azerbaijan people
 • Mehdiyev Ramiz Anvar
 • 2000
XXI əsrə sülh körpüsü
 • Nurol
 • 2000
Yurdda sülh, cahanda sülh uğrunda
 • Nurol
 • 2000
Əsrlərə bərabər illər: 1969-1999: faktlar və rəqəmlər
 • Nurol
 • 2000
"Azərbaycanın gələcəyi etibarlı əllərdədir"
 • Azərnəşr
 • 1999
Dinimiz xalqımızın milli-mənəvi sərvətidir
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • Əbilov, Zeynalov və oğulları
 • 1999
Heydar Aliyev and new oil strategy of independent Azerbaijan
 • Mirzayev Ramiz
 • Göytürk
 • 1999
Heydər Əliyev və Azərbaycan diasporu (kiril əlifbası ilə)
 • Həbiboğlu Vəli
 • Qartal
 • 1999
Prezident Heydər Əliyev: I kitab
 • Qorenski tisk
 • 1999
Prezident Heydər Əliyev: II kitab
 • Qorenski tisk
 • 1999
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.