(+994 12) 493 30 77

Heydər Əliyev. Elektron sənədlər toplusu

"HEYDƏR ƏLİYEV. Elektron sənədlər toplusu" geniş oxucu kütləsinin istifadəsi məqsədilə sənədlərin rəqəmsal formatda hazırlanması və təbliğini təmin edən kompleks informasiya sistemidir.
Müxtəlif oxucu qruplarının, o cümlədən tədqiqatçıların ümummilli liderin zəngin irsini öyrənməyə çox böyük marağını nəzərə alaraq, internet resursda Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olduğu dövrdəki nitqlərinin, çıxışlarının, söhbətlərinin, bəyanatlarının və müsahibələrinin elektron versiyaları ayrı-ayrı başlıqlar altında toplanılmış və illər üzrə xronoloji ardıcıllıqla qruplaşdırılmışdır.
"Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir" çoxcildliyinin bütün cildlərinin və ümummilli lider haqqında yazılan seçmə kitabların və məqalələrin elektron variantı da resursa daxil edilmişdir. Kitabxananın əməkdaşlarının hazırladıqları “Heydər Əliyev – 100” adlı biblioqrafik elektron nəşr də istifadəçilərin ixtiyarına verilir.
Heydər Əliyev fikirlərindən və görkəmli şəxsiyyətlərin ümummilli lider haqqında söylədiklərindən iqtibaslar da ayrı-ayrılıqda istifadəçilərə təqdim edilir. Heydər Əliyevin həyatının müxtəlif məqamlarını əks etdirən fotoalbom elektron resursda əks etdirilir.

Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • Ozan
 • 1999
Azerbaijan oil in the world policy
 • Aliyev Heydar Alirza
 • Azerbaijan Publishing House
 • 1998
Azərbaycan ekologiyası: təbiəti mühafizə: 1969-1998
 • Press-Alyans
 • 1998
Azərbaycan tarixinin parlaq səhifələri
 • Azərbaycan nəşriyyatı
 • 1998
Dünya azərbaycanlılarına
 • Azərbaycan nəşriyyatı
 • 1998
Fikirlərin vəhdəti
 • Azərbaycan Ensiklopediyası NPB
 • 1998
Haydar Aliyev Milli Anayasamızın Kurucusu ve Banisidir
 • Ekberov Bahtiyar
 • “Azerbaycan Ansiklopedsi" Yayın Poliqrafya Birliği
 • 1998
Heydər Əliyev dil haqqında və Heydər Əliyevin dili
 • Elm
 • 1998
Heydər Əliyev və Azərbaycan iqtisadiyyatı
 • Azərnəşr
 • 1998
Müstəqilliyimiz əbədidir: altıncı kitab: mart, 1996 - iyun, 1996
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • Azərnəşr
 • 1998
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.