(+994 12) 493 30 77

Heydər Əliyev. Elektron sənədlər toplusu

"HEYDƏR ƏLİYEV. Elektron sənədlər toplusu" geniş oxucu kütləsinin istifadəsi məqsədilə sənədlərin rəqəmsal formatda hazırlanması və təbliğini təmin edən kompleks informasiya sistemidir.
Müxtəlif oxucu qruplarının, o cümlədən tədqiqatçıların ümummilli liderin zəngin irsini öyrənməyə çox böyük marağını nəzərə alaraq, internet resursda Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olduğu dövrdəki nitqlərinin, çıxışlarının, söhbətlərinin, bəyanatlarının və müsahibələrinin elektron versiyaları ayrı-ayrı başlıqlar altında toplanılmış və illər üzrə xronoloji ardıcıllıqla qruplaşdırılmışdır.
"Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir" çoxcildliyinin bütün cildlərinin və ümummilli lider haqqında yazılan seçmə kitabların və məqalələrin elektron variantı da resursa daxil edilmişdir. Kitabxananın əməkdaşlarının hazırladıqları “Heydər Əliyev – 100” adlı biblioqrafik elektron nəşr də istifadəçilərin ixtiyarına verilir.
Heydər Əliyev fikirlərindən və görkəmli şəxsiyyətlərin ümummilli lider haqqında söylədiklərindən iqtibaslar da ayrı-ayrılıqda istifadəçilərə təqdim edilir. Heydər Əliyevin həyatının müxtəlif məqamlarını əks etdirən fotoalbom elektron resursda əks etdirilir.

Önemli politik yaşamdan esintiler
 • Seyidzade Dilara Bagir
 • "Azerbaycan" neşriyyatı
 • 1994
Şəxsi mövqe
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • Azərbaycan nəşriyyatı
 • 1994
Sovet Azərbaycanı
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı
 • 1983
Советский Азербайджан
 • Алиев Гейдар
 • Язычы
 • 1981
Bəstəkarın yüksək vəzifəsi və amalı
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • Azərnəşr
 • 1979
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.