(+994 12) 493 30 77

Heydər Əliyev. Elektron sənədlər toplusu

"HEYDƏR ƏLİYEV. Elektron sənədlər toplusu" geniş oxucu kütləsinin istifadəsi məqsədilə sənədlərin rəqəmsal formatda hazırlanması və təbliğini təmin edən kompleks informasiya sistemidir.
Müxtəlif oxucu qruplarının, o cümlədən tədqiqatçıların ümummilli liderin zəngin irsini öyrənməyə çox böyük marağını nəzərə alaraq, internet resursda Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olduğu dövrdəki nitqlərinin, çıxışlarının, söhbətlərinin, bəyanatlarının və müsahibələrinin elektron versiyaları ayrı-ayrı başlıqlar altında toplanılmış və illər üzrə xronoloji ardıcıllıqla qruplaşdırılmışdır.
"Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir" çoxcildliyinin bütün cildlərinin və ümummilli lider haqqında yazılan seçmə kitabların və məqalələrin elektron variantı da resursa daxil edilmişdir. Kitabxananın əməkdaşlarının hazırladıqları “Heydər Əliyev – 100” adlı biblioqrafik elektron nəşr də istifadəçilərin ixtiyarına verilir.
Heydər Əliyev fikirlərindən və görkəmli şəxsiyyətlərin ümummilli lider haqqında söylədiklərindən iqtibaslar da ayrı-ayrılıqda istifadəçilərə təqdim edilir. Heydər Əliyevin həyatının müxtəlif məqamlarını əks etdirən fotoalbom elektron resursda əks etdirilir.

Müstəqilliyimiz əbədidir: ikinci kitab: may, 1994 - dekabr, 1994
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • Azərnəşr
 • 1997
Müstəqilliyimiz əbədidir: üçüncü kitab: dekabr, 1994 - iyun, 1995
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • Azərnəşr
 • 1997
Qlobal üfüqlər: Prezident Əliyevin ABŞ səfəri
 • 1997
Quotations
 • Azerbaijan University
 • 1997
Together Towards the New Century
 • Nurol
 • 1997
Years gone by, years ahead
 • 1997
Азербайджанская нефть в политике мира: Кн.2
 • Алиев Ильхам Гейдар оглы
 • Изд-во Азербайджан
 • 1997
Азербайджанская нефть в политике мира: Кн.4
 • Алиев Гейдар
 • Изд-во Азербайджан
 • 1997
Azadlığın qədri
 • Fərəcov Namiq
 • İşıq
 • 1996
Günəş kimi parlaq
 • Sirdaş
 • 1995
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.