(+994 12) 493 30 77

Azərbaycan və İslam dünyası

Bu elektron resursun hazırlanmasında əsas məqsəd müsəlman aləminin birliyini möhkəmləndirmək, İslamın sülh və mədəniyyət dini olmasını nümayiş etdirməkdən ibarət olmuşdur. 
Hələlik Azərbaycan dilində hazırlanan elektron resurs əsasən 12 əsas bölmədən ibarətdir. Resursda ilk öncə Azərbaycan haqqında qısa məlumat verilmişdir. “İslam” bölməsində onun mahiyyəti, “Qurani-Kərim” haqqında müfəssəl şərhlər verilmiş, İslam həmrəyliyinin mahiyyəti və onu zəruri edən faktorlar haqqında söhbət açılmışdır. 
Eyni zamanada resursda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT), İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı  (ICESCO), İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (ECO) və İslam Həmrəylik Oyunları (İslamiada) haqqında geniş məlumat əldə etmək olar. 
“E-Resurslar” bölməsində Azərbaycan və rus dillərində İslama aid kitabların elektron versiyaları, Azərbaycan, ingilis və rus dillərində məqalələrin elektron mətnləri yerləşdirilmişdir.

Комитет бакинских мусульманских общественных организаций
 • Гасанов Гасан Азиз оглы
 • OL MMC
 • 2014
Dünya ölkələrinin müasir siyasi sistemləri
 • Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu, Vəliyev Adil İsrayıl oğlu
 • Zərdabi LTD MMC
 • 2013
Heydər Əliyev və əxlaqi dəyərlər
 • İbrahimov Hacı Səbuhi
 • Əcəmi NPB
 • 2013
İslam peyğəmbəri: I cild
 • Hamidullah Muhamməd
 • İpəkyolu nəşriyyatı
 • 2013
Multikulturalizm siyasəti və şərq-qərb müxtəlifliyi: gender, din və mənəviyyat
 • Mirzəzadə Rəna Seyidrza qızı
 • Təknur
 • 2013
Multikulturalizm siyasəti: din və gender dialoqunda
 • Mirzəzadə Rəna Seyidrza qızı
 • Təknur
 • 2013
Mədəniyyətimizin qəndilləri
 • İpəkyolu nəşriyyatı
 • 2013
Xarici siyasət: reallıqlar və gələcəyə baxış
 • Məmmədov Novruz İsmayıl oğlu
 • Qanun
 • 2013
Современные международные отношения и внешняя политика Азербайджана
 • Гасанов Али Магомедали оглы
 • Zərdabi LTD MMC
 • 2013
Ailədə dini təhsil və tərbiyə
 • Musayev İslam İsmayıl oğlu
 • İpəkyolu nəşriyyatı
 • 2012
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.